Ugrás az oldal tetejére

COLOUR'ICE PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

 1.       A Colour'Ice promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

 

2.       A Promóció 2018. július 15. napján 00 óra 00 perctől 2018. október 15. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

 

3.       Résztvevők:

          A Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

 

4.       A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.    A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább 3db Esselte Colour'Ice terméket („Termékszett”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
    • a http://www.esselte.com/colouricepromocio weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2     Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termékszett vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

 

4.2.    A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

 

4.3.    Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

 

5. Ajándék

 

5.1 A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők Stabilo Boss Pastel szövegkiemelő szettet (4db-os) kapnak ajándékba (a továbbiakban „Ajándék”):

 

5.2     Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Termékszettet vásárolt. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges.

 

5.4.    Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

 

5.5.    Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2018. július 15. és november 30. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2018. december 20-ig munkaidőben.

 

6. Adófizetés és egyéb költségek:

          A Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 

7.       Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1133 Budapest, Váci út 76. címen vagy az hu@esselte.com e-mail címen.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.    Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.    Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

1.sz. melléklet

Cikkszám Megnevezés
626220 Colour'Ice gumis mappa A4, sárga
626221 Colour'Ice gumis mappa A4, barack
626222 Colour'Ice gumis mappa A4, kék
626223 Colour'Ice gumis mappa A4, zöld
626257 Colour'Ice Jumbo gumis mappa, 25mm sárga
626258 Colour'Ice Jumbo gumis mappa, 25mm barack
626259 Colour'Ice Jumbo gumis mappa, 25mm kék
626260 Colour'Ice Jumbo gumis mappa, 25mm zöld
626262 Colour'Ice Jumbo Plus gumis mappa, 40mm sárga
626263 Colour'Ice Jumbo Plus gumis mappa, 40mm barack
626264 Colour'Ice Jumbo Plus gumis mappa, 40mm kék
626265 Colour'Ice Jumbo Plus gumis mappa, 40mm zöld
626225 Colour'Ice iratvédő mappa, 40 tasakos sárga
626226 Colour'Ice iratvédő mappa, 40 tasakos barack
626227 Colour'Ice iratvédő mappa, 40 tasakos kék
626228 Colour'Ice iratvédő mappa, 40 tasakos zöld
626230 Colour'Ice iratvédő mappa, 60 tasakos sárga
626231 Colour'Ice iratvédő mappa, 60 tasakos barack
626232 Colour'Ice iratvédő mappa, 60 tasakos kék
626233 Colour'Ice iratvédő mappa, 60 tasakos zöld
626235 Colour'Ice iratvédő mappa, 80 tasakos sárga
626236 Colour'Ice iratvédő mappa, 80 tasakos barack
626237 Colour'Ice iratvédő mappa, 80 tasakos kék
626238 Colour'Ice Iratvédő mappa, 80 tasakos zöld
626240 Colour'Ice gyűrűskönyv 2-gyűrűs, 25mm sárga
626241 Colour'Ice gyűrűskönyv 2-gyűrűs, 25mm barack
626242 Colour'Ice gyűrűskönyv 2-gyűrűs, 25mm kék
626243 Colour'Ice gyűrűskönyv 2-gyűrűs, 25mm zöld
626245 Colour'Ice gyűrűskönyv 4-gyűrűs, 25mm sárga
626246 Colour'Ice gyűrűskönyv 4-gyűrűs, 25mm barack
626247 Colour'Ice gyűrűskönyv 4-gyűrűs, 25mm kék
626248 Colour'Ice gyűrűskönyv 4-gyűrűs, 25mm zöld
626250 Colour'Ice harmonika irattartó, sárga
626251 Colour'Ice harmonika irattartó, barack
626252 Colour'Ice harmonika irattartó, kék
626253 Colour'Ice harmonika irattartó, zöld
626255 Colour'Ice előrendező, 6 részes
626256 Colour'Ice előrendező, 12 részes
626267 Colour'Ice tolltartó áttetsző, sárga
626268 Colour'Ice tolltartó áttetsző, barack
626269 Colour'Ice tolltartó áttetsző, kék
626270 Colour'Ice tolltartó áttetsző, zöld
626272 Colour'Ice irattálca áttetsző, sárga
626273 Colour'Ice irattálca áttetsző, barack
626274 Colour'Ice irattálca áttetsző, kék
626275 Colour'Ice irattálca áttetsző, zöld
626277 Colour'Ice iratpapucs áttetsző, sárga
626278 Colour'Ice iratpapucs áttetsző, barack
626279 Colour'Ice iratpapucs áttetsző, kék
626280 Colour'Ice iratpapucs áttetsző, zöld
626282 Colour'Ice fiókos irattartó áttetsző, sárga
626283 Colour'Ice fiókos irattartó áttetsző, barack
626284 Colour'Ice fiókos irattartó áttetsző, kék
626285 Colour'Ice fiókos irattartó áttetsző, zöld
626287 Colour'Ice papírkosár, 14l áttetsző sárga
626288 Colour'Ice papírkosár, 14l áttetsző barack
626289 Colour'Ice papírkosár, 14l áttetsző kék
626290 Colour'Ice papírkosár, 14l áttetsző zöld
626215 Colour'Ice Active iratrendező, 75mm, sárga
626216 Colour'Ice Active iratrendező, 75mm, barack
626217 Colour'Ice Active iratrendező, 75mm, kék
626218 Colour'Ice Active iratrendező, 75mm, zöld
626502 Colour'Ice No.1 STANDARD iratrendező 75mm, sárga
626503 Colour'Ice No.1 STANDARD iratrendező 75mm, barack
626504 Colour'Ice No.1 STANDARD iratrendező 75mm, kék
626505 Colour'Ice No.1 STANDARD iratrendező 75mm, zöld
626495 Colour'Ice gyűrűskönyv A4, 2R 25mm sárga
626496 Colour'Ice gyűrűskönyv A4, 2R 25mm barack
626497 Colour'Ice gyűrűskönyv A4, 2R 25mm kék
626498 Colour'Ice gyűrűskönyv A4, 2R 25mm zöld
5001324 Colour'Ice mini tűzőgép, sárga
5001325 Colour'Ice mini tűzőgép, barack
5001326 Colour'Ice mini tűzőgép, kék
5001327 Colour'Ice mini tűzőgép, zöld
5001329 Colour'Ice mini lyukasztó, sárga
5001330 Colour'Ice mini lyukasztó, barack
5001331 Colour'Ice mini lyukasztó, kék
5001332 Colour'Ice mini lyukasztó, zöld

Budapest, 2018.június 22.

 

Esselte Kft.

Szervező