Esselte's Privacy Policy

Deze website is ontworpen met uw privacy, veiligheid en gebruiksgemak in gedachten. We verhuren of verkopen uw naam of persoonsgegevens niet aan derden.

Sommige van onze websites bevatten een gedeelte waar u producten bij een van onze filialen, dealers of andere derden kunt bestellen. In het geval van dealers of andere derden geven we alleen uw naam, adres en overige niet-financiële gegevens door, zodat zij u beter van dienst kunnen zijn.

Op onze websites kunnen uw gegevens worden opgeslagen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij uw volgende bezoek. Financiële gegevens, zoals creditcardnummers die u invoert wanneer u een bestelling plaatst bij een filiaal van Esselte, worden verwijderd van onze webservers nadat de bestelling volledig is verwerkt.

Als u een account bij ons hebt aangemaakt of persoonsgegevens als uw e-mailadres hebt ingevoerd, kunnen we u af en toe per e-mail nieuwsbrieven of berichten over speciale acties sturen. Als u hierop geen prijs stelt, kunt u dit aangeven in uw accountgegevens of zich van de mailinglijst laten verwijderen nadat u de e-mail hebt ontvangen.

Onze websites bevatten koppelingen naar andere websites die een soortgelijk beleid volgen. U dient echter hun privacyverklaring te raadplegen voordat u persoonsgegevens op deze websites verstrekt. Andere detailhandelaren die worden vermeld in het gedeelte Zoeken naar dealer, beheren mogelijk een website met een ander beleid. U dient altijd hun privacyverklaring te raadplegen voordat u persoonsgegevens op hun website verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelt Esselte?

In het algemeen kunt u de Esselte-website bezoeken zonder dat u persoonsgegevens verstrekt. Als u echter accurate gegevens doorgeeft, kunnen we uw bezoek optimaal aan uw wensen aanpassen. We vragen op verschillende manieren en op verschillende gedeelten van de website naar uw gegevens.

•We vragen naar uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert bij de Esselte-website. U moet zich registreren om een inlognaam te krijgen, waarmee u toegang krijgt tot bepaalde functies van de Esselte-website. Op dat moment vraagt Esselte u naar enkele vereiste gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, creditcardnummer en vervaldatum, en andere gegevens om uw registratie te verwerken. We vragen u ook naar enkele optionele gegevens waarmee we uw gebruik van de Esselte-website een persoonlijker karakter kunnen geven. We laten u weten welke gegevens optioneel zijn. U kunt dan zelf bepalen of u al dan niet deze gegevens wilt verstrekken en of u nieuwsbrieven of berichten van derden wilt ontvangen. Als u de Esselte-website gebruikt, moet u mogelijk persoonsgegevens invoeren om te kunnen profiteren van specifieke voordelen. We vragen bijvoorbeeld naar uw gegevens wanneer u zich inschrijft voor een cursus, een artikel of service aanschaft via onze catalogus of de website van partners, of deelneemt aan een wedstrijd of actie die door Esselte of partners wordt gesponsord. Zodoende kunnen we de wedstrijd beheren en winnaars op de hoogte te stellen.

•Zolang u onze website bezoekt, volgen we automatisch bepaalde gegevens over u, zoals de URL vanaf waar u de website hebt bereikt en de volgende URL die u bezoekt. Hierbij maakt het niet uit of deze URL's op onze website zijn vermeld. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd. Met deze gegevens kan Esselte zicht krijgen op brede demografische ontwikkelingen en zodoende informatie verstrekken die aansluit op uw interessen.

•Als u ervoor kiest om artikelen of services via onze website of een website van partners aan te schaffen, verzamelen we gegevens over uw koopgedrag. Als een derde partij deze artikelen of services levert, verstrekken we aan deze partij uw gegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken. We kunnen geen invloed uitoefenen op de wijze waarop derden uw gegevens gebruiken en hun privacypraktijken vallen dan ook niet onder dit beleid.

•We volgen verkeerspatronen en websitegebruik zodat we het ontwerp en de lay-out van Esselte-websites alsmede de ervaring van gebruikers kunnen verbeteren.

•Als u ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mail of brieven, kunnen we deze opslaan in een archief. Ook vragen we gebruikers regelmatig om feedback, waarmee we onze artikelen en services verbeteren en nieuwe functies toevoegen. Als u ingaat op dergelijke verzoeken, wordt uw antwoord mogelijk opgeslagen in een archief.

•We verzamelen IP-adressen voor systeembeheer.

Hoe gebruikt Esselte mijn gegevens? 

We verzamelen persoonlijke gegevens om u een persoonlijke ervaring te bieden en inzicht in onze klanten te krijgen. Esselte verkoopt, ruilt of verhuurt uw persoonsgegevens niet.

•Met de persoonsgegevens die u aan Esselte verstrekt, kunnen we uw bestellingen verwerken en uitvoeren en u laten weten wat de status van uw bestelling is.

•We gebruiken uw persoonsgegevens om u recente informatie over artikelen en services van Esselte te verstrekken.

•We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om u van tijd tot tijd te attenderen op belangrijke wijzigingen in de functionaliteit van de website, nieuwe artikelen en services van leveranciers en speciale aanbiedingen die volgens ons voor u interessant zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt om deel te nemen aan een wedstrijd of actie die door Esselte of partners wordt gesponsord, gebruiken we deze gegevens om de wedstrijd te beheren en winnaars op de hoogte te stellen. We slaan alle gegevens met betrekking tot dergelijke wedstrijden en acties op.

Op de website kunnen advertenties van derden worden weergegeven, zodat Esselte gratis services via de website kan verlenen.

•We geven doelgerichte advertenties voor klanten weer op basis van de verstrekte persoonsgegevens. Derden verstrekken ons advertenties en geven aan welke doelgroep ze willen bereiken. We geven deze advertenties op onze website weer aan mensen die aan de criteria voldoen. Adverteerders krijgen geen toegang tot individuele accountgegevens. Dergelijke advertenties bestaan meestal uit banners en commerciële e-mail. U ontvangt alleen e-mail met speciale aanbiedingen als u tijdens de registratie hebt aangegeven dat u nieuwsbrieven en/of informatie van derden wilt ontvangen. U kunt uw voorkeuren ten alle tijden wijzigen.

•We kunnen verzamelde IP-adressen gebruiken om geaggregeerde, anonieme gegevens door te geven aan onze adverteerders.

•We houden ook de demografische gegevens, de interessen en het gedrag van onze gebruikers bij op basis van de gegevens die u ons verstrekt. We compileren en analyseren deze gegevens batchgewijs, zodat u anoniem blijft.

Wie verzamelt gegevens?

Wanneer u op de Esselte-website uw persoonsgegevens doorgeeft, verstrekt u deze gegevens alleen aan Esselte en tussenpersonen die zijn aangewezen om namens Esselte de website te hosten of beheren. Dergelijke tussenpersonen houden zich aan dit privacybeleid en kunnen uw persoonsgegevens gebruiken zoals deze door Esselte worden gebruikt.

Wanneer andere bedrijven dan Esselte een actie sponsoren, kunnen geaggregeerde gegevens die via de Esselte-website zijn verzameld in verband met deze actie worden doorgegeven aan de sponsor, maar uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Als u onze website verlaat via koppelingen naar websites van derden, kunnen deze gegevens over u verzamelen. De praktijken van deze bedrijven vallen niet onder dit privacybeleid.

Geeft Esselte mijn gegevens door aan derden? 

Tenzij anders is vermeld in dit beleid, geeft Esselte uw persoonsgegevens niet aan derden door zonder uw toestemming. Zie de volgende gedeelten voor meer informatie.

Winkelen op de Esselte-website

Wanneer u artikelen of services koopt die via Esselte worden aangeboden, ontvangt de leverancier van het artikel of de service alleen de gegevens die nodig zijn om de transactie uit te voeren, tenzij deze leverancier aanvullende gegevens verzamelt. Mogelijk moet u deze leveranciers aanvullende gegevens verstrekken om bepaalde artikelen of services te kunnen aanschaffen. Deze leveranciers hebben een eigen privacybeleid en beleid voor gegevensverzameling. Esselte is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun beleid. De homepage van leveranciers bevat meestal een koppeling naar hun privacybeleid.

Gegevens over derden en geaggregeerde gegevens

Esselte geeft geaggregeerde, anonieme statistieken (bijvoorbeeld het percentage gebruikers dat uit Nederland afkomstig is) door aan mogelijke partners en adverteerders en voor andere geoorloofde doeleinden.

Andere situaties

Esselte kan uw gegevens ook openbaar maken wanneer dit nodig is om de identiteit vast te stellen van, contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die onze rechten of eigendomsrechten, uw rechten of rechten van derden schendt of dwarsboomt. Evenzo maakt Esselte gegevens openbaar wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiertoe wettelijk zijn verplicht of dat dit nodig is in het kader van een juridische procedure tegen Esselte of de website. We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als we te goeder trouw vinden dat we urgent moeten optreden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Esselte en de website alsmede het publiek te beschermen.

Heb ik inspraak in de manier waarop mijn gegevens worden verzameld, gebruikt en gedistribueerd? 

Ja. Wanneer u inlogt of u registreert bij Esselte, kunt u aangeven of u nieuwsbrieven, informatie en e-mail wilt ontvangen. Als u van gedachten verandert, kunt u eenvoudig uw accountgegevens op onze website wijzigen of u laten verwijderen van de mailinglijst zodra u de e-mail ontvangt. Vervolgens ontvangt u geen informatie meer. Dit kunt u dus zelf aangeven.

Voor sommige van onze acties hebben we uw e-mailadres nodig, zodat u regelmatig op de hoogte kunt worden gesteld van de status van de actie. Wanneer u deelneemt aan een dergelijke actie, ontvangt u automatisch e-mail in verband met deze actie. Bij sommige acties kunt echter aangeven dat u geen e-mail meer wilt ontvangen. In sommige gevallen bevat deze e-mail in verband met een actie doelgerichte advertenties.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt Esselte om mijn gegevens te beschermen? 

Uw accountgegevens en profiel worden beveiligd door een wachtwoord, zodat u de enige bent die toegang heeft tot uw persoonsgegevens. U kunt uw accountgegevens en profiel bewerken door een inlognaam en wachtwoord te gebruiken. U kunt het beste de volgende richtlijnen volgen om uzelf te beschermen:

•Vertel niemand wat uw wachtwoord is. Wijzig uw wachtwoord direct als dit om welke reden dan ook bekend is geraakt.

•Reageer niet op ongevraagde e-mail door uw wachtwoord in te voeren, zelfs niet als de e-mail van ons afkomstig lijkt. Esselte vraagt u nooit in een e-mail naar uw wachtwoord.

•Log uit bij uw account en sluit het browservenster wanneer u de Esselte-website wilt verlaten.

We kunnen niet garanderen dat gegevensoverdracht via internet volledig veilig is. Hoewel we alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, kan Esselte de veiligheid van gegevens die u naar ons of via onze online services verzendt, niet garanderen. U doet dit derhalve op eigen risico.

Hoe beschermt Esselte mijn creditcard- en rekeninggegevens?

We stellen alles in het werk om de privacy van uw creditcard- en rekeninggegevens te beschermen. We verkopen, ruilen of verhuren uw creditcard- en rekeninggegevens niet. Dit geldt ook voor gegevens die u via uw persoonlijke account op onze website opslaat. We stellen deze gegevens niet aan derden beschikbaar zonder uw toestemming. We kunnen statistische gegevens over klanten doorgeven aan adverteerders, partners, leveranciers en overige derden met een goede reputatie. Deze gegevens bestaan alleen uit geaggregeerde, anonieme data die niet op personen kunnen worden herleid. We maken bijvoorbeeld niet bekend dat u een bepaald artikel hebt aangeschaft, maar kunnen wel bekend maken hoeveel klanten een bepaald artikel hebben aangeschaft.

Wanneer u op onze website creditcardgegevens invoert, worden deze in een gecodeerde indeling verzonden via SSL (Secure Socket Layer).

E-mail correspondentie met Esselte 

Omdat een e-mailadres persoonlijk op u kan worden herleid, beschermen we de privacy van afzenders door de toegang tot dergelijke e-mail te beperken en deze berichten op te slaan in een beveiligd e-mailsysteem. De meeste e-mails worden verwijderd nadat deze zijn beantwoord, maar in bepaalde gevallen kunnen afdrukken of gegevens van bepaalde e-mails worden opgeslagen in een archief. Deze afdrukken worden bewaard op een beveiligde plaats. Als Esselte in het kader van een juridische of bestuursrechtelijke procedure wordt verplicht om via de website verzamelde klantgegevens openbaar te maken, stelt Esselte redelijkerwijs alles in het werk om waar mogelijk persoonsgegevens uit de data te verwijderen.

Wat zijn cookies en maakt Esselte hiervan gebruik? 

Sommige van onze websites gebruiken cookies om bij te houden of u bent ingelogd, zodat u niet steeds uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren bij verdere bezoeken. Ook gebruiken we cookies om content af te stemmen op uw interessen en voor andere doeleinden. (Cookies zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload en bijhouden welke webpagina's u bezoekt.) De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd.

U kunt zelf een beslissing over cookies nemen. U kunt de browserinstellingen zo wijzigen dat alle cookies worden geaccepteerd, u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of alle cookies worden geweigerd. Als u besluit om alle cookies te weigeren, kunt u geen gebruik maken van Esselte-services waarvoor u zich moet registreren. Er bestaat veel informatiemateriaal over internetcookies. Als u zich zorgen maakt over het gebruik van cookies, kunt u zich het beste in dit onderwerp verdiepen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen of u cookies van websites wilt accepteren.

Het gebruik van cookies door adverteerders op onze website valt niet onder dit beleid.

Web beacons 

Naast cookies gebruikt Esselte op sommige websites een veelgebruikte internettechnologie, webbeacons genaamd (ook webbugs, action tags, pixel trackers of doorzichtige GIF's genoemd). Webbeacons zijn kleine afbeeldingen die op een webpagina, in een webdocument of in een e-mail worden geplaatst, zodat Esselte of een derde partij bepaalde gegevens kan verzamelen en uw activiteiten op onze websites kan volgen. Webbeacons zijn onzichtbaar, omdat ze meestal erg klein zijn (een afbeelding van slechts 1 x 1 pixel) en dezelfde kleur hebben als de achtergrond van de webpagina, het document of de e-mail.

Esselte kan webbeacons gebruiken om gegevens te verzamelen, zoals het IP-adres van de computer waarnaar de webbeacon wordt verzonden, de URL van de pagina vanaf waar u afkomstig bent en het tijdstip waarop de webbeacon is geactiveerd (zoals het moment waarop u de webpagina, de advertentie of de e-mail met de webbeacon hebt bekeken). We kunnen ook webbeacons gebruiken om e-mails in de juiste HTML- of tekstindeling weer te geven. Van tijd tot tijd geven we aan derden toestemming om webbeacons te plaatsen op onze websites of in e-mail die namens ons is verzonden, zodat ze soortgelijke gegevens als hierboven zijn vermeld kunnen verzamelen.

Hoe zit het met de privacy van kinderen? 

Esselte is een openbare website en vraagt niet naar de leeftijd van klanten. We dringen bij ouders erop aan om hun kinderen te leren nooit hun echte naam, adres of telefoonnummer zonder toestemming te verstrekken via internet. Esselte erkent een speciale verplichting om persoonsgegevens van kinderen te beschermen.

Als kinderen onder de twaalf jaar willen deelnemen aan online activiteiten waarvoor ze zich moeten registreren, dient vooraf een ouder of voogd toestemming te geven. We geven er de voorkeur aan dat de ouder of voogd zich registreert. Zodoende beschikken we over de toestemming van een ouder of voogd voordat we gegevens over de gebruikers verzamelen.

Als u bemerkt dat uw account- of persoonsgegevens niet kloppen, brengen we graag de gewenste wijzigingen aan.

Aangezien aanbiedingen en technologieën veranderen, behouden we ons het recht voor om naar eigen inzicht delen van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Als het beleid aanzienlijk wordt gewijzigd, stellen we al onze klanten individueel per e-mail hiervan op de hoogte, zodat u de kans krijgt om uw accountgegevens te verwijderen of wijzigen. Controleer regelmatig hier of het beleid is gewijzigd.

Handelsmerken, copyrights en beperkingen 

Al het materiaal op de website, inclusief maar niet beperkt tot artikelen, afbeeldingen, illustraties en softwaredownloads, zijn auteursrechtelijk beschermd. De rechthebbenden zijn Esselte, de gelieerde bedrijven of andere partijen die hun materiaal in licentie aan Esselte of een van de gelieerde bedrijven hebben verstrekt. Materiaal van de website mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd. Als u het materiaal wijzigt of gebruikt voor enig ander doel, schendt u de copyrights en andere eigendomsrechten. In het kader van deze gebruiksvoorwaarden is het gebruik van dit materiaal op een andere website of een andere computer in een netwerk verboden.

Esselte en de divisies Esselte, Leitz, Pendaflex en Xyron en hun merken en merknamen zijn het handelsmerk of het geregistreerde handelsmerk van Esselte of gelieerde bedrijven. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve rechthebbenden.

Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Esselte Business BVBA, Industriepark Noord 29, 9100 Sint-Niklaas.

E-mail: infobe@esselte.com