Esselte - ochrona danych

Strona ta została zaprojektowana z myślą o Państwa wygodzie i bezpieczeństwie oraz o ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe nie zostaną odsprzedane ani w inny sposób udostępnione stronom trzecim.

Na niektórych naszych stronach znajdują się systemy umożliwiające składanie zamówień i zakup produktów od jednej z filii, naszych dealerów czy też stron trzecich. W przypadku dealerów i osób/firm trzecich, zobowiązujemy się dostarczać im jedynie Państwa nazwisko, adres oraz informacje o charakterze niefinansowym umożliwiające zrealizowanie Państwa zamówienia. 

Nasze strony umożliwiają zapamiętywanie i przechowywanie informacji aby ułatwić kolejne wizyty i oszczędzić Państwu kłopotu wpisywania tych samych danych po raz kolejny. Dane finansowe, takie jak szczegóły kart kredytowych, nie są przechowywane na naszych serwerach www: usuwane są one natychmiast po udanym zrealizowaniu zamówienia. 

W przypadku, gdy założyli Państwo u nas konto lub zamieścili na naszych stronach swoje dane osobowe zawierające adres e-mail, może sie zdarzyć, że co pewien czas otrzymają Państwo na ten adres informacje o aktualnych wydarzeniach i najnowszych promocjach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tego typu informacji, w każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia swojego konta lub zaznaczyć odpowiednią opcję w otrzymanym e-mailu. 

Na stronach, z którymi połączona jest nasza witryna, zastosowanie mają podobne zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych; zalecamy jednakże zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami polityki prywatności na tychże stronach przed podaniem Państwa danych osobowych. Na stronach odsprzedawców umieszczonych w naszym systemie lokalizacji dealerów mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych osobowych niż zawarte na niniejszej stronie. Dlatego też powinniście Państwo starannie zapoznać się ze szczegółowymi zasadami polityki prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych stosowanymi przez poszczególne strony/witryny przed umieszczeniem na nich jakichkolwiek danych na swój temat.

Jakiego rodzaju dane gromadzi Esselte?

Stronę internetową Esselte możecie odwiedzać Państwo bez podawania jakichkolwiek informacji na swój temat. Niemniej jednak im więcej informacji zdecydujecie się nam udostępnić i im bardziej będą one dokładne, tym bardziej będziemy mogli dopasować nasze usługi do Państwa potrzeb. W różnych miejscach naszej strony internetowej prosimy o podanie różnego rodzaju informacji. 

 • Prośba o podanie danych osobowych pojawia się w trakcie rejestracji na stronie Esselte. Aby mieć dostęp do niektórych opcji na stronie, muszą Państwo być zarejestrowani i posługiwać się specjalną nazwą użytkownika niezbędną do zalogowania. Rejestrując się po raz pierwszy wymagane jest podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer karty kredytowej, termin jej ważności oraz inne informacje szczegółowe. Prosimy również o opcjonalne podanie pewnych informacji szczegółowych tak, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Informacje opcjonalne są wyraźnie oznaczone i tylko od Państwa decyzji i zgody zależeć będzie np. otrzymywanie naszego biuletynu czy korespondencji od osób/firm trzecich. W trakcie korzystania ze strony Esselte mogą państwo zostać poproszeni o wpisanie pewnych informacji osobistych, aby umożliwić Państwu skorzystanie z konkretnych opcji dodatkowych. Możemy poprosić o tego typu informacje np. gdy zechcą Państwo kupić nasz produkt lub usługę z naszego katalogu lub poprzez naszych partnerów, albo wziąć udział w konkursie czy promocji sponsorowanej przez Esselte lub jej partnerów. Dane te umożliwią nadzór nad konkursem, monitorowanie jego przebiegu, a fazie ostatecznej powiadomienie zwycięzców. • W trakcie użytkowania strony pewne informacje na Państwa temat gromadzone są automatycznie. Informacje te mogą zawierać np. URL – adres strony internetowej, którą przeglądaliście Państwo przed i po odwiedzeniu naszej witryny internetowej, bez względu na to czy strony te znajdują się na tejże witrynie. Dotyczy to również adresu IP – adresu Państwa komputera. Zgromadzone dane wykorzystywane są przez Esselte do ogólnej identyfikacji trendów i zachowań konsumenckich, co z kolei umożliwia lepsze, wygodniejsze i bardziej efektywne dostosowanie strony i zawartych na niej informacji do Państwa potrzeb.
 • Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z naszych usług lub zakup jednego z naszych produktów, czy to przez naszą stronę czy przez naszych partnerów, zbierzemy wtedy informacje na temat Państwa preferencji. Jeśli za dostarczenie usług lub produktów odpowiada osoba/firma trzecia, dostarczamy jej takich informacji na Państwa temat, które umożliwią zrealizowanie zamówienia. Nie bierzemy odpowiedzialności za sposób, w jaki strona trzecia wykorzysta te dane a nasza polityka prywatności ochrony danych osobowych nie jest tożsama z polityką prywatności i danych osobowych innych firm.
 • Monitorujemy zachowania konsumenckie naszych klientów i sposób wykorzystania naszej strony, aby - opierając się na wynikach – udoskonalać jej rozkład i wygląd, a co za tym idzie nieustannie zwiększać komfort jej użytkowania.
 • Jeśli zdecydują się Państwo na nawiązanie korespondencji z Esselte, czy to w formie wiadomości e-maili czy standardowych listów, możliwe, że zachowamy tę korespondencję. Aby usprawnić funkcjonowanie strony oraz ulepszyć nasze usługi i produkty, pytamy użytkowników o ich opinie; jeśli zdecydują się Państwo udzielić odpowiedzi, możliwe, że je zachowamy.
 • Zbieramy adresy komputerów (IP) w celu efektywniejszego zarządzania systemem.

W jaki sposób Esselte wykorzystuje moje dane osobowe?

Zebrane informacje wykorzystujemy do lepszego poznania oczekiwań swoich klientów. Służyć ma to wyłącznie poprawieniu jakości naszych produktów i usług. Esselte nie sprzedaje, nie wymienia i nie użycza informacji o swoich klientach. 

 • Informacje te wykorzystywane są do informowania Państwa na bieżąco o produktach i usługach Esselte.
 • Przekazane dane mogą być wykorzystane do informowania Państwa o ważnych zmianach w na naszej witrynie internetowej, usługach i produktach dostawców oraz ofertach specjalnych, które mogłyby Państwa zainteresować.
 • Jeśli dane osobowe zostały podane w celu wzięcia udziału w konkursie lub jednej z promocji sponsorowanych przez Esselte lub jej partnerów, dane te zostaną wykorzystane do nadzoru nad konkursem, monitorowania jego przebiegu a w fazie ostatecznej powiadomienia zwycięzców. Przechowujemy wszystkie informacje związane z takimi promocjami i konkursami. Aby korzystanie z naszej witryny internetowej było bezpłatne, mogą pojawić się na niej ogłoszenia i reklamy osób/firm trzecich.
 • Informacje na Państwa temat zostaną wykorzystane przy wyborze konkretnego rodzaju odbiorcy reklam tzn. „ukierunkowanych”. Oznacza to, że w wypadku, gdy osoba/firma trzecia poprosi nas o zamieszczenie reklamy na naszych stronach i zidentyfikuje odbiorców, do których głównie pragnie dotrzeć, Esselte wybierze tych spośród swoich klientów, którzy odpowiadają kryteriom. Reklamodawcy nie mają dostępu do informacji na temat indywidualnych kont klientów. Reklamy o których mowa, to przede wszystkim banery i promocyjne wiadomości e-mail. Ogłoszenia e-mail dotyczące ofert specjalnych dostaną Państwo tylko w wypadku, gdy w trakcie rejestracji na naszej stronie udzielona została zgoda na otrzymywanie biuletynu dotyczących Esselte i/lub informacji osób/firm trzecich. Decyzję o otrzymywaniu tych materiałów mogą Państwo zmienić w każdej chwili. • Zebrane przez nas adresy IP komputera mogą zostać wykorzystane jako całościowa anonimowa baza danych w kontaktach z naszymi reklamodawcami.
 • Dostarczone przez Państwa informacje analizujemy, dane demograficzne, zainteresowania i zachowania użytkowników. Zestawiamy i analizujemy te dane jako całość i całkowicie anonimowo.

Kto zbiera informacje?

Informacje, których Państwo udzielacie na naszych stronach, trafiają tylko i wyłącznie do Esselte oraz osób zarządzających stronami internetowymi w imieniu Esselte. Osoby te obowiązuje niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych wobec czego mogą one wykorzystywać zebrane na Państwa temat informacje w identyczny sposób jak Esselte. W przypadku, gdy inne niż Esselte firmy sponsorują promocję, mogą one otrzymać całościowe dane związane z promocją a zgromadzone na stronach Esselte. Jednakże szczegółowe informacje na Państwa temat nie będą nikomu użyczane bez Państwa wyraźnej zgody. 

Jeśli natomiast opuszczą Państwo nasze strony wykorzystując zamieszczone na nich linki do osób/firm trzecich, osoby/firmy te mogą zbierać informacje na Państwa temat. Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych nie obowiązuje stron trzecich. 

.Poza przypadkami ujętymi w niniejszej polityce prywatności i ochrony danych osobowych, Esselte zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji na Państwa temat stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami.

Czy Esselte przekazuje informacje na mój temat?

Informacje dla stron trzecich i dane zbiorcze
Esselte rezerwuje sobie prawo do przekazywania anonimowych danych i statystyk zbiorczych (np. procent użytkowników z zachodnich stanów USA) swoim potencjalnym partnerom lub reklamodawcom oraz w innych celach zgodnych z prawem. 

Pozostałe sytuacje
.Esselte rezerwuje również sobie prawo przekazania informacji na Państwa temat w przypadkach, gdy ujawnienie tychże jest niezbędne do identyfikacji, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania prawnego wobec osoby, która stanowi potencjalne zagrożenie lub narusza prawo, w szczególności prawo własności, prawa użytkowników lub inne. Esselte rezerwuje sobie również prawo do ujawnienia danych osobowych i informacji na temat swoich klientów w przypadkach przewidzianych przez prawo i w zgodzie z prawem. W pilnych i wyjątkowych sytuacjach, działając w dobrej wierze, możemy zostać zmuszeni do ujawnienia posiadanych informacji, aby chronić osobiste bezpieczeństwo naszych klientów, użytkowników naszych stron internetowych lub kogokolwiek innego.

Czy mam jakikolwiek wpływ na sposób, w jaki moje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i rozpowszechniane?

Tak. W trakcie logowania się lub rejestracji na stronie Esselte, mogą Państwo wybrać opcję otrzymywania - lub nie – naszego biuletynu, wiadomości e-mail czy informacji na nasz temat. W każdej chwili macie Państwo prawo zmienić zdanie i uaktualnić swoje konto na naszej stronie internetowej. Można to również zrobić zaznaczając odpowiednie opcje o niewysyłaniu informacji w przyszłości każdorazowo przy otrzymaniu wiadomości e-mail od nas. Wybór należy do Państwa. 

.Uczestnictwo w niektórych naszych promocjach może wymagać podania Państwa adresu e-mail, aby regularnie dostarczać Państwu aktualnych informacji na temat statusu i przebiegu promocji. Jeśli zgłoszą Państwo chęć uczestnictwa w takiej promocji, automatycznie zostanie wysłany do Państwa promocyjna wiadomość e-mail. Sporadycznie, e-mail taki zawierać może ogłoszenia reklamowe. W przypadku niektórych promocji, mogą Państwo wybrać opcję: nie e-mail.

Jakie środki ostrożności podejmuje Esselte żeby ochronić moje dane osobowe?

Dane na Państwa koncie są chronione hasłem i tylko Państwo maja dostęp do tych informacji. Państwa profil i dane mogą zostać zmienione przy użyciu zatwierdzonej nazwy użytkownika (login) i hasła. W celu zwiększenia ochrony, zalecamy zastosowanie się do następujących wskazówek: 

 • Prosimy nikomu nie ujawniać swojego hasła. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Państwa hasło zostało ujawnione osobie niepowołanej, sugerujemy natychmiastową zmianę hasła.
 • Prosimy nie odpowiadać na wiadomości e-mail z prośbą o podanie hasła. Nawet jeżeli e-maile te rzekomo pochodzą od Esselte. Esselte nigdy nie poprosi Państwa o podanie hasła w ten sposób.
 • Po zakończeniu wizyty na stronach Esselte, powinni się Państwo wylogować i zamknąć okno przeglądarki. 

Przekazywanie danych przez internet zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. I chociaż ochrona informacji i Państwa danych jest naszym priorytetem, Esselte nie może dać absolutnej gwarancji bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych do nas lub gromadzonych za pomocą naszych serwisów internetowych. Robicie to państwo na własne ryzyko.

W jaki sposób Esselte chroni moje informacje finansowe i dane dotyczące karty kredytowej?

Naszym absolutnym priorytetem jest ochrona informacji na temat Państwa finansów i danych kart kredytowych. Nie odsprzedajemy, nie wymieniamy ani nie użyczamy danych na temat Państwa finansów i kart kredytowych. Dotyczy to również informacji, które znajdują się na Państwa koncie na naszej stronie internetowej. Nie ujawniamy tych informacji nikomu bez Państwa wyraźnej zgody. Możemy natomiast przekazać całościowe dane statystyczne dotyczące naszych klientów reklamodawcom, naszym partnerom, sprzedawcom oraz godnym zaufania stronom trzecim. Dane takie są zbiorcze, anonimowe i nie zawierają informacji szczegółowych umożliwiających identyfikację poszczególnych osób. Na przykład, Esselte nie ujawni informacji jaki konkretnie produkt Państwo kupiliście, może natomiast przekazać ogólne dane dotyczące ilości sprzedanych produktów. 

.Jeśli na naszej stronie internetowej wprowadzacie Państwo informacje dotyczące karty kredytowej, przekazywane są one w specjalnym zaszyfrowanym formacie i zgodnie z obowiązującymi standardami wykorzystując specjalnie do tego celu przeznaczony protokół SSL (secure socket layer).

Korespondencja e-mail z Esselte.

Ponieważ adres e-mail jest informacją osobistą, która może zostać wykorzystana do identyfikacji konkretnego użytkownika, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności nadawcy e-mail ograniczając dostęp do tychże wiadomości i przechowując je w zabezpieczonym systemie e-mail. Większość wiadomości jest usuwana zaraz po udzieleniu odpowiedzi, jednakże w pewnych przypadkach kopie tych wiadomości lub dane pochodzące z korespondencji e-mail mogą być archiwizowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. W przypadku, gdy Esselte zostanie prawnie zobligowana do ujawnienia informacji pozyskanych od klientów ze swoich stron internetowych zgodnie z prawnymi/administracyjnymi procedurami, zostaną przedsięwzięte wszelkie możliwe kroki w celu usunięcia szczegółowych informacji i danych osobowych.

Co to są „cookies” i w jaki sposób Esselte je wykorzystuje?

Niektóre z naszych stron wykorzystują tzw. „cookies” aby – w przypadku, gdy Państwo się już zarejestrowali - umożliwić Państwu kolejne wizyty bez konieczności nieustannego wpisywania nazwy użytkownika i hasła. „Cookies” wykorzystywane są również do selekcji przesyłanych Państwu materiałów i do innych celów. („Cookies” to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze aby monitorować aktywność na stronach internetowych). Zdecydowana większość przeglądarek automatycznie ustawiona jest na akceptowanie „cookies”. 

Jednakże akceptowanie „cookies” zależy od Państwa decyzji. Możecie Państwo tak ustawić preferencje w swojej przeglądarce, aby akceptowała „cookies”, powiadamiała o ich zainstalowaniu lub nie instalowała ich w ogóle. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę ostatnią opcję i „cookies’ zostaną odrzucone, nie będą Państwo mogli uczestniczyć w tych usługach Esselte, które wymagają rejestracji. Dostępnych jest mnóstwo dodatkowych źródeł na temat „cookies”; zachęcamy wszystkich zainteresowanych do ich przestudiowania tak, aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję dotyczącą zgody lub niezgody na uaktywnienie „cookies” na jakichkolwiek stronach internetowych. 

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy wykorzystania „cookies” przez żadnego z reklamodawców na naszych stronach internetowych.

Sygnalizatory sieci Web (Web beacons)

Poza „cookies”, na niektórych stronach Esselte wykorzystywane są również pliki typu Web Bacon – sygnalizatory sieci Web. Sygnalizator sieci Web to niewielki obiekt pliku, taki jak grafika lub obraz, który powszechnie umieszcza się na stronie internetowej, dokumencie lub w wiadomości e-mail. Umożliwiają one Esselte lub stronom trzecim monitorowanie aktywności użytkowników naszych stron i zbieranie informacji na ich temat. Sygnalizatory te są niewidoczne dla użytkownika ponieważ zazwyczaj są bardzo niewielkie (1 na 1 piksel) i w takim samym kolorze co tło strony, dokumentu lub wiadomości e-mail. 

Esselte wykorzystuje sygnalizatory sieci Web (Web beacons) do zbierania informacji, takich jak adres komputera (IP), do którego wskaźnik został wysłany, adres strony internetowej (URL), którą przeglądaliście Państwo wcześniej oraz moment uaktywnienia sygnalizatora (np. kiedy przeglądacie Państwo stronę internetową, reklamę lub wiadomość e-mail zawierającą „Web beacon”). Możemy również używać sygnalizatorów Web do pokazywania wiadomości e-mail odpowiednio w formacie HTML lub tekstowym. Okazjonalnie, możemy zezwolić osobom/firmom trzecim na umieszczenie sygnalizatorów na naszych stronach internetowych lub wiadomościach e-mail wysyłanych w naszym imieniu w celu gromadzenia informacji, o których mowa wyżej.

A co z ochroną prywatności dzieci?

Strona internetowa Esselte jest strona ogólnodostępną; podanie wieku nie jest warunkiem jej użytkowania. Nalegamy, aby rodzice ostrzegli dzieci przed podawaniem bez ich zgody prawdziwych nazwisk, adresów czy numerów telefonu w trakcie korzystania z Internetu. Esselte uznaje szczególne zobowiązanie do ochrony osobistych informacji uzyskanych od dzieci. 

Aby dzieci poniżej 12 roku życia mogły korzystać z usług i stron internetowych wymagających rejestracji, wymagamy uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna, najlepiej wyrażonej przez nich osobiście. W ten sposób Esselte – zanim zacznie korzystać z informacji podanych przez swoich użytkowników - będzie miała pewność, że zgoda taka została udzielona. 

Jeśli okaże się, ze do informacji na Państwa koncie zakradły się jakiekolwiek nieścisłości, z przyjemnością umożliwimy ich uściślenie. 

Ze względu na nieustanny rozwój technologii, rezerwujemy sobie prawo – w dowolnej chwili i zgodnie z naszym uznaniem - do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia części ustaleń polityki prywatności Esselte. Jeżeli zmiany te okażą się znaczące, zobowiązujemy się do poinformowania o nich każdego z klientów indywidualnie droga e-mailową wraz z możliwością wykasowania lub uzupełnienia szczegółowych informacji znajdujących się na koncie. Prosimy sprawdzić zmiany tutaj.

Znaki handlowe, prawa autorskie i inne zastrzeżenia

Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie, włączając, ale nie ograniczając się do, artykuły, grafiki, ilustracje i aplikacje do ładowania, podlegają ochronie z tytułu praw autorskich należących do i kontrolowanych przez Esselte, firm z nią stowarzyszonych lub licencjonowanych firm/stron trzecich. Materiał pochodzący ze stron internetowych nie może być kopiowany, powielany, publikowany, przesyłany, transmitowany ani rozprowadzany w żaden inny sposób. Modyfikacja lub wykorzystanie tychże materiałów do jakichkolwiek innych celów jest pogwałceniem praw autorskich i praw własności. Dla celów niniejszej Umowy, wykorzystanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub sieci jest zabronione. 

Esselte wraz z segmentami: Esselte, Leitz i Xyron oraz ich markami, są zarejestrowanymi i chronionymi przez prawo znakami handlowymi Esselte lub firm z nią stowarzyszonych. Pozostałe znaki handlowe stanowią własność poszczególnych właścicieli. 

Strona ta jest nadzorowana i zarządzana przez Esselte UK. , Spółki z o.o. 

Esselte Polska Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 11A. 

E-mail: info_pl@esselte.com