Ugrás az oldal tetejére

ARCHIVÁLÁSI PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

 1.       Az Archiválási promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

 

2.       A Promóció 2019. január 1. napján 00 óra 00 perctől 2019. február 28. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

 

3.       Résztvevők:

          A Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

 

4.       A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.    A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább 25db Esselte Speedbox vagy Boxy archiváló dobozt vagy 5db Esselte Speedbox vagy Boxy archiváló konténert („Termékszett”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
    • a http://www.esselte.com/colouricepromocio weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2     Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termékszett vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

 

4.2.    A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

 

4.3.    Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

 

5. Ajándék

 

5.1 A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők Derwent színesceruza készletet (24db-os) kapnak ajándékba (a továbbiakban „Ajándék”):

 

5.2     Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Termékszettet vásárolt. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges.

 

5.4.    Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

 

5.5.    Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2019. január 15. és március 31. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2019. április 20-ig munkaidőben.

 

6. Adófizetés és egyéb költségek:

          A Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 

7.       Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1133 Budapest, Váci út 76. címen vagy az hungarymarketing@acco.com e-mail címen.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.    Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.    Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

1.sz. melléklet

 Promóciós termékek

Cikkszám Megnevezés
128004 BOXY archiváló doboz felfelfe nyíló tetővel, A4 méret
10965 BOXY archiváló doboz függőmappának
10024 BOXY archiváló doboz iratrendezőnek, fehér
128910 BOXY archiváló konténer előre nyíló tetővel, fehér
128900 BOXY archiválókonténer felfelé nyíló tetővel, fehér
10964 BOXY archiváló konténer iratrendezők számára, fehér
128911 BOXY archiváló konténer, kicsi, felfele nyíló tetővel
128102 BOXY archiváló doboz, 100mm, fehér
128602 BOXY archiváló doboz, 150mm, fehér
128701 BOXY archiváló doboz, 200mm, fehér
128080 BOXY archiváló doboz, 80mm, fehér
128421 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 100mm, VIVIDA kék
128422 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 100mm, VIVIDA piros
128423 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 100mm, VIVIDA sárga
128424 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 100mm, VIVIDA zöld
128411 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 80mm, VIVIDA kék
128412 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 80mm, VIVIDA piros
128413 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 80mm, VIVIDA sárga
128414 BOXYCOLOR színes archiváló doboz, 80mm, VIVIDA zöld
623910 Speedbox archiváló doboz felfele nyíló tetővel, 80 mm
623908 Speedbox archiváló doboz, 100 mm
623909 Speedbox archiváló doboz, 150 mm
623985 Speedbox archiváló doboz, 80 mm
623914 Speedbox archiváló konténer iratrendezőknek
623913 Speedbox archiváló konténer, L méret
623912 Speedbox archiváló konténer, M méret
623911 Speedbox archiváló konténer, S méret (A4)

 

Budapest, 2018.december 20.

 

Esselte Kft.

Szervező