”A RENDSZEREZÉS MŰVÉSZETE” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 1. A „Rendszerezés művészete” elnevezésű promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)
 2. A promóció időtartama: 2017. szeptember 1. és 2018. január 31. (továbbiakban a „Promóció időtartama”).
 3. Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.
 4. Részvétel feltétele :
  1. A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt • A magyarországi viszonteladói hálózatban vásárol az 1. Számú mellékletben felsorolt Esselte termékekből (a továbbiakban „Termékek”): a. 100db Esselte Standard iratrendezőt és / vagy Esselte lefűzhető tasakokat (bármilyen megosztásban) b. vagy 25db Esselte Standard iratrendezőt és / vagy Esselte lefűzhető tasakokat (bármilyen megosztásban) • Kivágja az iratrendezőkben található szórólapokról a promóciós kupont, a lefűzhető tasakok dobozáról – a vonalkódokat! • Regisztrál a promóció weboldalán (a továbbiakban „Regisztráció”)- www.esselte.com/art, továbbiakban „Weboldal”) és letölti a gyűjtőlapot ( továbbiakban „Gyűjtőlap”) • Felragasztja a Gyűjtőlapra a promóciós kuponokat / vonalkódokat! • Visszaküldi a Gyűjtőlapot a Szervező címére: Esselte Kft. 1133 Budapest, Váci út 76.! (A borítékra kérjük ráírni: Esselte promóció). Beküldési határidő: 2018. február 5. A postai bélyegző dátuma a meghatározó.
  2. Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét és időpontját ellenőrizheti.
  3. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból
  4. Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.
 5. Ajándék
  1. Garantált ajándékok (a továbbiakban „Ajándék”): • 100db kupon / vonalkód összegyűjtése esetén – eredeti Swarovski kristályokkal díszített Lola and Grace nyaklánc • 25db kupon/vonalkód összegyűjtése esetén – eredeti Swarovski kristályokkal díszített Lola and Grace fülbevaló szett (2 pár)
  2. A Weboldalon és egyéb promóciós kiadványokon látható tárgyak illusztrációk, de a tényleges ajándéktárgyról készült képek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az illusztráción látható tárgyaktól eltérő megjelenésű (színű, stb), de azonos értékű Ajándékot biztosítson beszállítói készlethiány esetében.
  3. Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt max. 3db Ajándékot igényelhet.
  4. Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.
  5. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2017. október 1. és február 28-között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2018. március 31-ig munkaidőben.
  6. Szervező nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. hibájából, illetve hibás címzésből eredően vagy más, a Szervezőn kívül álló tényezők okán nem vagy késve kézbesített küldeményekért. A gyűjtőlapok beküldésével összefüggésben felmerülő postaköltséget Résztvevő viseli.
 6. Adófizetés és egyéb költségek: a Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.
 7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:
  1. A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.
  2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1133 Budapest, Váci út 76. címen vagy az hu@esselte.com e-mail címen.
  3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.
  4. A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.
 8. Vegyes rendelkezések
  1. A Gyűjtőlapok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  2. Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
  3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.
  5. Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  6. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.
  8. A promócióban történő részvétel a RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT valamennyi pontjának elfogadását is jelenti!

Budapest, 2017. július 25.

Esselte Kft. / Szervező  

1. Sz. melléklet A promócióban résztvevő termékek:

Cikkszám

Megnevezés

218620

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, homok

218630

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, kagyló

218690

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, homok

218700

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, kagyló

231036

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, levendula

231037

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, puncs

231038

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, mályva

231039

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, barack

231041

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, levendula

231042

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, puncs

231043

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, mályva

231044

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, barack

624067

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, VIVIDA kék

624068

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, VIVIDA piros

624069

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, VIVIDA zöld

624070

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, VIVIDA sárga

624071

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, VIVIDA kék

624072

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, VIVIDA piros

624073

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, VIVIDA zöld

624074

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, VIVIDA sárga

811300

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, VIVIDA fehér

811310

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, sárga

811311

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, tengerkék

811312

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, mentazöld

811313

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm ciklámen

811330

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, piros

811340

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, narancs

811350

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, kék

811360

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, zöld

811370

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, VIVIDA fekete

811380

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, szürke

811400

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, VIVIDA fehér

811410

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, sárga

811411

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, tengerkék

811412

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, mentazöld

811413

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm ciklámen

811430

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, piros

811440

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, narancs

811450

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, kék

811460

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, zöld

811470

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, VIVIDA fekete

811480

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, szürke

811510

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, bordó

811520

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, bordó

811530

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75mm, lila

811540

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, lila

811550

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 75 mm, türkiz

811560

No.1 STANDARD iratrendező, A4, 50mm, türkiz

17786

AT HAND lefűzhető tasak, narancsos, 46 mikron, 50db/doboz

17799

AT HAND lefűzhető tasak, víztiszta, 55 mikron, 40db/doboz

56066

LUXUS lefűzhető tasak, víztiszta, 55 mikron, 100db/doboz

56093

LUXUS lefűzhető tasak, víztiszta, 105 mikron, 100db/doboz

56113

LUXUS lefűzhető tasak, víztiszta, 75 mikron, 100db/doboz