ESSELTE COLOUR'BREEZE PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

 1.       Az Esselte Colour'Breeze - A nyár színei promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2.       A Promóció 2022. július 1. napján 00 óra 00 perctől 2022. szeptember 30. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

3.       Résztvevők: A Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

 

4.       A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.    A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább 3db Esselte Colour'Breeze terméket vásárol („Termékszett”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza); és
    • a http://www.esselte.com/anyarszine weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2     Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termékszett vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.    Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

 

5. Ajándék

5.1  A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők

Derwent Academy 12db-os színesceruza készletet

kapnak ajándékba (a továbbiakban „Ajándék”):

5.2     Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Termékszettet vásárolt. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges.

5.3.    Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4.    Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2022. augusztus 1. és 2022. október 31. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2022. december 20-ig munkaidőben.

 

6. Adófizetés és egyéb költségek: A Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

 

7.       Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.    Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.    Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

1.sz. melléklet

Promóciós termékek

Cikkszám Megnevezés
626217 Colour'Breeze Active iratrendező, 75mm, kék
626218 Colour'Breeze Active iratrendező, 75mm, zöld
628427 Colour'Breeze Active iratrendező, 82mm, korall
628428 Colour'Breeze Active iratrendező, 82mm, levendula
626504 Colour'Breeze No.1 STANDARD iratrendező 75mm, kék
626505 Colour'Breeze No.1 STANDARD iratrendező 75mm, zöld
628431 Colour'Breeze No.1 STANDARD iratrendező 75mm, korall
628432 Colour'Breeze No.1 STANDARD iratrendező 75mm, levendula
626497 Colour'Breeze gyűrűskönyv A4, 2R 25mm kék
626498 Colour'Breeze gyűrűskönyv A4, 2R 25mm zöld
628433 Colour'Breeze gyűrűskönyv A4, 2R 25mm korall
628434 Colour'Breeze gyűrűskönyv A4, 2R 25mm levendula
626242 Colour'Breeze PP gyűrűskönyv 2-gyűrűs, 25mm kék
626243 Colour'Breeze PP gyűrűskönyv 2-gyűrűs, 25mm zöld
626247 Colour'Breeze PP gyűrűskönyv 4-gyűrűs, 25mm kék
626248 Colour'Breeze PP gyűrűskönyv 4-gyűrűs, 25mm zöld
628435 Colour'Breeze PP 2-gyűrűs gyűrűskönyv, 25mm, korall
628436 Colour'Breeze PP 2-gyűrűs gyűrűskönyv, 25mm, levendula
628437 Colour'Breeze PP 4-gyűrűs gyűrűskönyv, 25mm, korall
628438 Colour'Breeze PP 4-gyűrűs gyűrűskönyv, 25mm, levendula
628492 Colour'Breeze karton gumis mappa, kék
628493 Colour'Breeze karton gumis mappa, zöld
628494 Colour'Breeze karton gumis mappa, korall
628495 Colour'Breeze karton gumis mappa, levendula
626222 Colour'Breeze PP gumis mappa A4, kék
626223 Colour'Breeze PP gumis mappa A4, zöld
628439 Colour'Breeze PP gumis mappa, korall
628440 Colour'Breeze PP gumis mappa, levendula
626227 Colour'Breeze iratvédő mappa, 40 tasakos kék
626228 Colour'Breeze iratvédő mappa, 40 tasakos zöld
626232 Colour'Breeze iratvédő mappa, 60 tasakos kék
626233 Colour'Breeze iratvédő mappa, 60 tasakos zöld
626237 Colour'Breeze iratvédő mappa, 80 tasakos kék
626238 Colour'Breeze Iratvédő mappa, 80 tasakos zöld
628441 Colour'Breeze iratvédő mappa, 40 tasakos, korall
628442 Colour'Breeze iratvédő mappa, 40 tasakos, levendula
628443 Colour'Breeze iratvédő mappa, 60 tasakos, korall
628444 Colour'Breeze iratvédő mappa, 60 tasakos, levendula
628445 Colour'Breeze iratvédő mappa, 80 tasakos, korall
628446 Colour'Breeze iratvédő mappa, 80 tasakos, levendula
626255 Colour'Breeze előrendező, 6 részes
626256 Colour'Breeze előrendező, 12 részes
626252 Colour'Breeze harmonika irattartó, kék
626253 Colour'Breeze harmonika irattartó, zöld
628447 Colour'Breeze harmonika irattartó, korall
628448 Colour'Breeze harmonika irattartó, levendula
626259 Colour'Breeze PP Jumbo gumis mappa, 25mm kék
626260 Colour'Breeze PP Jumbo gumis mappa, 25mm zöld
626264 Colour'Breeze Jumbo Plus gumis mappa, 40mm kék
626265 Colour'Breeze Jumbo Plus gumis mappa, 40mm zöld
628449 Colour'Breeze PP Jumbo gumis mappa, 25mm korall
628450 Colour'Breeze PP Jumbo gumis mappa, 25mm levendula
628451 Colour'Breeze PP Jumbo Plus gumis mappa, 40mm gerinc, korall
628452 Colour'Breeze PP Jumbo Plus gumis mappa, 40mm gerinc, levendula
628466 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, kockás, kék
628467 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, kockás, zöld
628468 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, kockás, korall
628469 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, kockás, levendula
628471 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, vonalas, kék
628472 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, vonalas, zöld
628473 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, vonalas, korall
628474 Colour'Breeze spirálfüzet, A5, vonalas, levendula
628476 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, kockás, kék
628477 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, kockás, zöld
628478 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, kockás, korall
628479 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, kockás, levendula
628481 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, vonalas, kék
628482 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, vonalas, zöld
628483 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, vonalas, korall
628484 Colour'Breeze spirálfüzet, A4, vonalas, levendula
626274 Colour'Breeze irattálca áttetsző, kék
626275 Colour'Breeze irattálca áttetsző, zöld
628453 Colour'Breeze irattálca, áttetsző, korall
628454 Colour'Breeze irattálca, áttetsző, levendula
626279 Colour'Breeze iratpapucs áttetsző, kék
626280 Colour'Breeze iratpapucs áttetsző, zöld
628455 Colour'Breeze iratpapucs, áttetsző, korall
628456 Colour'Breeze iratpapucs, áttetsző,levendula
626284 Colour'Breeze fiókos irattartó áttetsző, kék
626285 Colour'Breeze fiókos irattartó áttetsző, zöld
628457 Colour'Breeze fiókos irattároló, áttetsző, korall
628458 Colour'Breeze fiókos irattároló, áttetsző, levendula
626269 Colour'Breeze tolltartó áttetsző, kék
626270 Colour'Breeze tolltartó áttetsző, zöld
628459 Colour'Breeze tolltartó, áttetsző, korall
628460 Colour'Breeze tolltartó, áttetsző, levendula
626289 Colour'Breeze papírkosár, 14l áttetsző kék
626290 Colour'Breeze papírkosár, 14l áttetsző zöld
628461 Colour'Breeze papírkosár, 14l áttettsző, korall
628462 Colour'Breeze papírkosár, 14l áttettsző, levendula
5001326 Colour'Breeze mini tűzőgép, zöld
5001327 Colour'Breeze mini tűzőgép, kék
5001531 Colour'Breeze mini tűzőgép, korall
5001532 Colour'Breeze mini tűzőgép, levendula
5001331 Colour'Breeze mini lyukasztó, zöld
5001332 Colour'Breeze mini lyukasztó, kék
5001533 Colour'Breeze mini lyukasztó, korall
5001534 Colour'Breeze mini lyukasztó, levendula

Budapest, 2022. június 28.

 

Esselte Kft.

Szervező