GONDOSKODUNK A JÖVŐRŐL PROMÓCIÓ 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

1.  A „Gondoskodunk a jövőről" elnevezésű promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2.  A Promóció 2024. április 1. napján 00 óra 00 perctől 2024. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart.

3.  Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promóciós termékek kaphatók.

4.  A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1.  A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • A magyarországi viszonteladói hálózatban vásárol az 1. Számú mellékletben felsorolt Esselte/Leitz/Rapid környezetbarát termékekből min. nettó 10.000Ft értékben („Termékek”):
  • és a http://www.esselte.com/gondoskodunkajovorol weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2  Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3.  A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból.

4.4.  Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

5. Ajándék

5.1 Garantált ajándék (a továbbiakban „Ajándék”): Leitz Cosy hőszigetelt vizes palack

5.2 . Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt max. 3db ajándékot igényelhet.

5.3.  Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2024. május 1. és 2022.szeptember 30. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2024. október31-ig munkaidőben.

6.   Adófizetés és egyéb költségek: a Résztvevőket az Ajándékokkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

7.  Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1     A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.    Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.    A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

8. Vegyes rendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, nem promóciós termék vásárlása vagy nem megfelelő összegben történő vásárlása stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.      Szervező az Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.      Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.     Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.      Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.      Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

 

Budapest, 2024. március 28.

 

Esselte Kft.

Szervező

 

Promóciós termékek:

Cikkszám Megnevezés Márka
627577 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, fehér Esselte
627576 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, fekete Esselte
627572 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, kék Esselte
627575 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, piros Esselte
627573 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, sárga Esselte
627574 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 50 mm, zöld Esselte
627570 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, fehér Esselte
627569 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, fekete Esselte
627565 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, kék Esselte
627568 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, piros Esselte
627566 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, sárga Esselte
627567 No.1 CO₂ semleges környezetbarát iratrendező, A4, 75 mm, zöld Esselte
10190095 Recycle 180°iratrendező, A4, 50mm, fekete Leitz
10190035 Recycle 180°iratrendező, A4, 50mm, kék Leitz
10190025 Recycle 180°iratrendező, A4, 50mm, piros Leitz
10190015 Recycle 180°iratrendező, A4, 50mm, sárga Leitz
10190055 Recycle 180°iratrendező, A4, 50mm, zöld Leitz
10180095 Recycle 180°iratrendező, A4, 80mm, fekete Leitz
10180035 Recycle 180°iratrendező, A4, 80mm, kék Leitz
10180025 Recycle 180°iratrendező, A4, 80mm, piros Leitz
10180015 Recycle 180°iratrendező, A4, 80mm, sárga Leitz
10180055 Recycle 180°iratrendező, A4, 80mm, zöld Leitz
40210003 Recycle lefűzhető tasak A4 MAXI, PP100µ (25db) Leitz
47913003 Recycle lefűzhető tasak A4, PP100µ (25db) Leitz
627494 Recycled lefűzhető tasak A4 Maxi, narancsos, 70 mikron, 100db/cs Esselte
628626 Recycled lefűzhető tasak A4 Maxi, narancsos, 70 mikron, 20db/cs Esselte
627493 Recycled lefűzhető tasak A4, narancsos, 70 mikron, 100db/cs Esselte
628214 Recycled lefűzhető tasak A4, narancsos, 70 mikron, 20db/cs Esselte
627495 Recycled lefűzhető tasak A5, narancsos, 70 mikron, 100db/cs Esselte
40013003 Recycle genotherm A4, PP, 140mikron (25db) Leitz
627496 Recycled genotherm A4, narancsos, 100 mikron (100db) Esselte
628213 Recycled genotherm A4, narancsos, 100 mikron, 20db/cs Esselte
46220095 Recycle 3-pólyás mappa, A4 PP fekete Leitz
46220035 Recycle 3-pólyás mappa, A4, PP kék Leitz
46220025 Recycle 3-pólyás mappa, A4, PP piros Leitz
46220015 Recycle 3-pólyás mappa, A4, PP sárga Leitz
46220055 Recycle 3-pólyás mappa, A4, PP zöld Leitz
39080095 Recycle karton gumis mappa, A4, fekete Leitz
39080035 Recycle karton gumis mappa, A4, kék Leitz
39080025 Recycle karton gumis mappa, A4, piros Leitz
39080015 Recycle karton gumis mappa, A4, sárga Leitz
39080055 Recycle karton gumis mappa, A4, zöld Leitz
39060095 Recycle karton 3-pólyás mappa, A4, fekete Leitz
39060035 Recycle karton 3-pólyás mappa, A4, kék Leitz
39060025 Recycle karton 3-pólyás mappa, A4, piros Leitz
39060015 Recycle karton 3-pólyás mappa, A4, sárga Leitz
39060055 Recycle karton 3-pólyás mappa, A4, zöld Leitz
46780095 Recycle irattartó tasak, A4 PP, fekete Leitz
46780035 Recycle irattartó tasak, A4 PP, kék Leitz
46780025 Recycle irattartó tasak, A4 PP, piros Leitz
46780015 Recycle irattartó tasak, A4 PP, sárga Leitz
46780055 Recycle irattartó tasak, A4 PP, zöld Leitz
39040095 Recycle karton gyorslefűző, A4, fekete Leitz
39040035 Recycle karton gyorslefűző, A4, kék Leitz
39040025 Recycle karton gyorslefűző, A4, piros Leitz
39040015 Recycle karton gyorslefűző, A4, sárga Leitz
39040055 Recycle karton gyorslefűző, A4, zöld Leitz
46230095 Recycle Jumbo PP mappa, A4, fekete Leitz
46230035 Recycle Jumbo PP mappa, kék Leitz
46230025 Recycle Jumbo PP mappa, piros Leitz
46230015 Recycle Jumbo PP mappa, sárga Leitz
46230055 Recycle Jumbo PP mappa, zöld Leitz
52275095 Recycle irattálca, A4, fekete Leitz
52275030 Recycle irattálca, A4, kék Leitz
52275020 Recycle irattálca, A4, piros Leitz
52275050 Recycle irattálca, A4, zöld Leitz
24765095 Recycle Plus iratpapucs, A4, fekete Leitz
24765030 Recycle Plus iratpapucs, A4, kék Leitz
24765020 Recycle Plus iratpapucs, A4, piros Leitz
24765050 Recycle Plus iratpapucs, A4, zöld Leitz
53280095 Recycle papírkosár, fekete Leitz
56040095 Recycle NeXXt tűzőgép, 30 lap, fekete Leitz
56040035 Recycle NeXXt tűzőgép, 30 lap, kék Leitz
56040025 Recycle NeXXt tűzőgép, 30 lap, piros Leitz
56040055 Recycle NeXXt tűzőgép, 30 lap,zöld Leitz
50030095 Recycle NeXXt lyukasztó, 30 lap, fekete Leitz
50030035 Recycle NeXXt lyukasztó, 30 lap, kék Leitz
50030025 Recycle NeXXt lyukasztó, 30 lap, piros Leitz
50030055 Recycle NeXXt lyukasztó, 30 lap,zöld Leitz
24812701 Eco asztali féltáras, laposan tűző tűzőgép, fekete, 20 lap kapacitás Rapid
24846201 Eco Mini asztali tűzőgép, fekete, 10 lap kapacitás Rapid
24812500 Eco kézi tűzőgép, fekete Rapid
24845300 Eco 20 lyukasztó, fekete, 20 lap kapacitás Rapid