Opp

ESSELTE NO.1 POWER KAMPANJE - VILKÅR OG BETINGELSER.

1. OKTOBER 2015 – 31. JANUAR 2016. 

  1. Noen bredrifter har regler for mottak av bonusgaver. Før deltakelse bør man sjekke dette og eventuelt avstemme med sin overordnede om man har tillatelse til å motta bonusgaver.
  2. Et firma/en person kan kun registrere seg en gang, med en e-postadresse i løpet av kampanjeperioden.

  3. Eventuelle skattemessige konsekvenser av å motta bonusgaver vil mottakeren være ansvarlig for.

  4. Ingen kontanter eller andre alternative gaver er tilgjengelig, unntaket er eventuelle omstendigheter utenfor vår kontroll. Esselte forbeholder seg retten til å erstatte en lignende gaver av samme eller høyere verdi hvis den angitte gaven ikke lenger er tilgjengelig.

  5. Kampanjen er åpen for innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre. Bevis på berettigelse skal gis på forespørsel. Deltakeren må bo i Norge, og har en fast adresse i Norge.

  6. Arbeidstakere og deres nærmeste familie i Esselte AS, dets agenter og andre fagpersoner tilknyttet kampanjen kan ikke delta.

  7. Bestemmelser og avgjørelse av Esselte i alle saker i forbindelse med denne kampanjen skal være endelige. Esselte forbeholder seg retten innen rimelig skjønn til å: - Diskvalifisere deltakeres hvis oppførsel er i strid med kampanjens intensjon, alle krav fra deltakeren vil da bli erklært ugyldig. - Erklære krav som ugyldige som følge av feil i trykk, produksjon og/eller distribusjon (inkludert, men ikke begrenset til feil/mangler på Esseltes nettside eller annet trykt materiale).

  8. Esselte forbeholder seg retten til å trekke kampanjen (eller deler av den) med 4 ukers varsel til alle som har registrert seg på kampanjesidene, eller som kan være involvert i å fremme kampanjen på vegne av Esselte.

  9. Ved å delta i denne kampanjen, aksepterer du kampanjebetingelsene og vilkårene for denne kampanjen.

  10. Kampanjeperioden er: 1. oktober 2015 til 31. januar 2016

Dette er en kampanje laget av: Esselte AS. Esselte AS er et selskap registrert i Norge, med organisasjons nr: 911299771. Esselte,  Alf Bjerckes vei 22A, 0582 OSLO 

www.esselte.no