Pravidla soutěže Esselte „HRDINOVÉ Z KANCELÁŘE“


1.  Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha
4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2.  Název spotřebitelské soutěže: „ESSELTE SOUTĚŽ – HRDINOVÉ Z KANCELÁŘE“ (dále jen „Soutěž“)

3.  Soutěž probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Soutěžního arch musí být pořadateli doručen nejpozději 31. 12. 2016. V případě, že budou vyčerpány zásoby cen věnované do Soutěže před 31. 12. 2016 bude Soutěž ukončena.

4.  Podmínkou účasti v Soutěži je:

a. Zakoupení 20 nebo 100 ks vybraných výrobků Esselte - A4 pořadačů Esselte No.1 POWER (dále jen „Pořadač“) nebo Závěsných kapes Esselte balených v kartonovém obalu (dále jen „Kapsa“). Z Pořadačů se sbírají body v podobě čtverce v pravém horním rohu (Dále jen „Body“) z vloženého promočního letáku. Z Kapes se sbírají EAN kódy z balení výrobků.


5.  Adresa pro zaslání soutěžního archu: je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš. Obálka musí být označena „ESSELTE SOUTĚŽ“.

6.  Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo
Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen
„Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

7.  Soutež se vztahuje pouze na následující produkty:
a. Soutěžními pořadači jsou pouze celoplastové pořadače značky Esselte s označením No. 1 POWER
s objednacím kódem Esselte: 811310; 811360; 811550; 811380; 811311; 811312; 811313;
811340; 811350; 811530; 811330; 811510; 811410; 811460; 811560; 811480; 811411;
811412; 811413; 811440; 811450; 811540; 811430; 811520; 811300; 811370; 624067;
624068; 624069; 624070; 811400; 811470; 624071; 624072; 624073; 624074; 231036;
231038; 231037; 231039; 231041; 231043; 231042; 231044; 218620; 218630; 218690;
218700

b. Ostatními soutěžními produkty, jsou Esselte závěsné kapsy balené v kartonovém obalu:
17786, 17799, 56066, 56113, 56093, 23787, 56133, 55230, 56193


8.  Pořadač je k rozeznání od ostatních nesoutěžních tím, že je uvnitř vložen promoční leták informující o soutěži a obsahující soutěžní Body k vystřižení.

9.  Účastník může sbírat soutěžní Body a EAN kódy po celou dobu trvání soutěže nebo do vyčerpání cen. S každým zakoupeným soutěžním Pořadačem a Kapsami, získává Body/EAN kódy, které při nasbírání dostatečného počtu Bodů a EAN kódů může vyměnit za ceny.

10. Vyplněný soutěžní arch s vystřiženými Body a EAN kódy může Účastník vyměnit za cenu po nasbírání dostatečného počtu Bodů a EAN kódů (na poměru Bodů a EAN kódů nezáleží):
 a. Při nasbírání 20 bodů/EAN kódů je cena: Balzám na rty EOS (Dále jen „Balzám"; mix barev, vybírá Pořadatel)
b. Při nasbírání 100 bodů/EAN kódů je cena: Philips HR2052/00 (Dále jen „Mixér“)


11. V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Cen. Celkem 200 ks mixérů a 400 ks balzámů EOS. Množství výher bylo stanoveno s ohledem na minulé akce tak, aby bylo dostatečné po celou dobu konání, nicméně, v případě vyčerpání těchto stanovených počtů cen před 31. 12. 2016, bude Soutěž ukončena.

12. Každý Účastník může získat maximálně 5 výher.

13. Na každou jednotlivou výhru musí být vyplněn soutěžní arch zvlášť.

14. Výhra bude výherci zaslána v závislosti na dni doručení soutěžního archu Technickému správci společnosti
ESSELTE, s. r. o.:

a. Obdržení soutěžního archu do 30. 9. 2016 – výhra bude odeslána do 31. 10. 2016 b. Obdržení soutěžního archu do 31.10. 2016 – výhra bude odeslána do 30. 11. 2016 c.  Obdržení soutěžního archu do 30.11. 2016 – výhra bude odeslána do 31. 12. 2016 d. Obdržení soutěžního archu do 31.12. 2016 – výhra bude odeslána do 31. 01. 2016

15. Pořadatel má právo Výherce požádat o prokázání jeho nároku na cenu. Výherce je povinnen, na základě žádosti od Pořadatele, doložit svůj nárok prodejním dokladem na Soutěžní Pořadače a další produkty, které obsahovaly promoční leták či byly zahrnuty do soutěže jako Kapsy Esselte. Nákupním dokladem se rozumí daňový doklad (faktura nebo pokladní doklad), který obsahuje výrobek zařazený do Soutěže.

16. V případě nákupu uskutečněném až po registraci či datu obdržení Soutěžního archu, bude tento Soutěžní
arch považován za neplatný.

17. Každý Bod z letáku či EAN kód může být nalepen na Soutěžním archu pouze jednou. Jakékoliv
kopírování zneplatňuje celý Soutěžní arch.

18. Za platné Body ze soutěžních pořadačů Esselte No.1 nejsou považovány EAN kódy z Pořadačů.

19. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech nalepených Bodů či EAN kódů.

20. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

21. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

22. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Esselte, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři Esselte výrobků a jejich rodinní příslušníci.

23. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

24. Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

25. Zapojením do soutěže uděluje Účastník soutěže Pořadateli souhlas s užitím osobních údajů pro občany České republiky ve znění: Vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také  pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude -li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel