Leden 2020

Záruční podmínky pro výrobky ESSELTE od Acco Brands

Záruční doba uvedená v seznamu níže

Následující podmínky, které popisují požadavky a rozsah našeho záručního servisu, nemají vliv na vaše zákonná práva, zejména na záruční povinnost prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy s konečným spotřebitelem.

 1. Záruční doba a začátek záruky

Záruka začíná datem nákupu a trvá 2 / 3 nebo 5 let. Jak je uvedeno na obalu nebo na webových stránkách.

Výhody, které poskytujeme na základě této záruky, nemají za následek prodloužení záruční doby.

 2. Obsah a rozsah záruky

Vady výrobku, které jsou způsobeny vadami materiálu nebo výroby, odstraní společnost Esselte Acco Brands buď opravou, nebo náhradní dodávkou (v případě potřeby proti ekvivalentnímu výrobku stejné nebo srovnatelné kvality).

V případě náhradní dodávky bude vlastnictví nahrazovaného výrobku převedeno na společnost Esselte Acco Brands.

 3. Podmínky a použití záruky

Záruční servis bude poskytnut pouze na základě předložení originálu faktury / dokladu o koupi nebo jeho kopie.

Jedná se o "záruku za doručení" (zákazník nese náklady na poštovné za zaslání zásilky).

Pro optimální provedení a vyhnutí se dodatečným nákladům je nutné předem telefonicky nebo písemně kontaktovat náš zákaznický servis.

 

Závady výrobku je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Požadavky z této záruky lze také uplatnit u společnosti Acco Brands na následujících kontaktních údajích:

 

Esselte Acco Brands

Zákaznický servis

V Lužích 818/23

142 00 Praha 4

Tel. +420 261009769

E-mail: objednavky@acco.com

 1. Omezení záruky

Záruka je omezena u pákových a kroužkových pořadačů pouze na mechaniku.

Záruka neplatí v případě závad, které jsou způsobeny:

a)      Nesprávnou instalací, např.

  • nedodržováním platných pokynů k používání, resp. přiloženého návodu k použití
  • nesprávnou montáží v rozporu s návodem

b)      Nesprávným použitím, jakož i nesprávným zacházením s výrobkem, např.

  • nepoužíváním doporučených drátků Esselte nebo použitím nesprávného druhu sponek do sešívaček / sešívacích kleští
  • děrováním např. sponek/fólií atd. děrovačkami

c)      Vnějšími vlivy, např. škody způsobené přepravou, které námi nejsou pokryty;

d)      Provedenými opravami nebo změnami na výrobku, které nebyly provedeny společností Leitz Acco Brands GmbH & Co KG nebo autorizovaným zákaznickým servisem;

e)      Neprováděním údržby a čištěním podle návodu, např. žádné nebo nedostatečné promazání razníků děrovaček.

2.  Produkty se zárukou

Podrobnosti o záruční době vašeho výrobku najdete na našich webových stránkách: www.esselte.com