ESSELTE NO.1 POWER KAMPAGNE - BETINGELSER. 1. OKTOBER 2016 – 31. JANUAR 2017.

 

Ved at deltage i kampagnen, accepterer du følgende vilkår og betingelser:

1. Før deltagelse bør en medarbejder sikre sig tilladelse hertil fra sin arbejdsgiver.

2. Et firma/en person kan kun registrere sig én gang, med én e-mail-adresse, for at modtage Leitz Complete bonus gaven. Kampagnen er begrænset til én bonusgave per virksomhed/person i kampagneperioden.

3. Eventuelle skattemæssige konsekvenser som følge af modtagelsen af ​​en bonusgave varetages af deltageren.

4. Gaven kan ikke ombyttes til kontanter eller alternative gaver, bortset fra i tilfælde af omstændigheder uden for vores kontrol. Esselte forbeholder sig retten til at erstatte gaverne med tilsvarende gaver af samme eller højere værdi, hvis den angivne gave ikke længere er tilgængelig.

5. Kampagnen er åben for indbyggere i Danmark over 18 år. Legitimation skal forevises på forlangende. Den registrerede person skal have fast adresse i Danmark.

6. Ansatte i Esselte og medlemmer af deres husstande, samt agenter og personer, der i øvrigt har en professionel relation til Esselte eller denne kampagne er ikke berettiget til at deltage i kampagnen.

7. Esseltes afgørelser og beslutninger indenfor alle områder af denne kampagne er endelige. Esselte forbeholder sig retten til: At diskvalificere enhver deltager, hvis adfærd er i strid med ånden i kampagnen samt at erklære alle eller nogle af en sådan deltagers regisreringer ugyldige. At ugyldigklære eventuelle krav som følge af trykfejl, produktionsfejl og/eller distributionsfejl (herunder men ikke begrænset til fejl på Esseltes hjemmeside eller andet trykt materiale).

8. Esselte forbeholder sig retten til at tilbagetrække kampagnen eller dele heraf uanset grund med 4 ugers varsel til alle, der har registreret sig i kampagnen, eller som kan være involveret i markedsføringen af kampagnen på vegne af Esselte.

9. Kampagneperioden er: 1. oktober 2016 - 31. januar 2017+C44

Dette er et salgsfremstød fra: Esselte ApS. Esselte ApS er et firma registreret i Danmark med registreringsnummer 73404517 og har kontor registreret på Smedeholm 10, DK-2730 Herlev. www.esselte.dk