ESSELTE NO.1 POWER PROMOTION - VILKÅR OG BETINGELSER. 1 Oktober 2014 - 28 februar 2015.

1. Før du kan deltage, bør du som medarbejdere sikre, at du har tilladelse fra din arbejdsgiver eller overordnede til at deltage.

2. Et selskab / person kan kun registrere sig én gang, med en e-mail-adresse, for at få Leitz Complete Mini Bluetooth højttaler loyalitetsgaven. En gave per selskab / person er grænsen i kampagneperioden.

3. Eventuelle skattemæssige konsekvenser som følge af modtagelse af en loyalitetsgave skal varetaget af deltageren selv.

4. Ingen kontanter eller andre alternative præmier er til rådighed, undtaget tilfælde hvor omstændigheder herfor er uden for Esseltes kontrol og varetages af tredjepart. Esselte forbeholder sig retten til at erstatte en tilsvarende præmie af samme eller større værdi, hvis den angivne loyalitetsgave er ikke længere er tilgængelig.

5. Kampagnen er åben for indbyggere i Danmark i alderen 18 år og derover. Bevis for berettigelse skal gives efter anmodning. Den registrerede person skal være dnask statsborger og have en fast adresse i Danmark.

6. Medarbejdere og deres nærmeste familie der er ansat i Esselte, dets agenter og alle professionelt forbundet med forfremmelse er ikke berettiget til at deltage.

7. Beslutning foretaget af Esselte vedr. alle spørgsmål til denne kampagne er endegyldige. Esselte forbeholder sig retten til under rimelige skøn: (a) at diskvalificere enhver deltager, hvis adfærd er i strid med kampagnen og at erklære som ugyldige enhver eller alle deres krav baseret på en sådan adfærd; (b), til at erklære som ugyldige eventuelle krav som følge af enhver trykning, produktion og / eller distribution fejl (herunder, men ikke begrænset til nogen fejl på Esseltes hjemmeside eller andre trykte materialer), eller hvor der har været fejl i ethvert aspekt af forberedelsen eller udførelsen af kampagnen materiale, der kan påvirker resultatet af kampagnen eller værdien af loyalitetsgaven; (c) for at tilføje eller at frafalde eventuelle vilkår og betingelser på et rimeligt varsel.

8. Esselte forbeholder sig retten til at tilbagetrække kampagnen (eller dele af den) med 4 ugers varsel overfor alle deltagende parter, der har registreret i kampagnen, eller som kan være involveret i at støtte kampagnen på vegne af Esselte.

9. Ved at deltage i denne kampagne accepterer du disse vilkår og betingelser.

10. Kampagnenperiode er: 1 okt 2014 - februar 28, 2015.

Dette er en kampagne af: Esselte Danmark ApS. Esselte Danmark ApS er et selskab registreret i Danmark under CVR 73404517. Addresse: Smedeholm 10, 2730 Herlev, Denmark. www.esselte.dk.