Januar 2020

Garantibetingelser for ESSELTE-produkter fra Acco Brands Danmark v/ Esselte ApS

Garantiperiode som angivet i listen nedenfor

De følgende betingelser, som beskriver kravene til og omfanget af vores garantiservice, påvirker ikke dine juridiske rettigheder, især sælgers garantiforpligtelse forårsaget af salgskontrakten med slutforbrugeren.

 1. Garantiperiode og start på garantien

Garantien starter på købsdatoen og varer i 2/3 eller 5 år. Som angivet på emballagen eller hjemmesiden.

Ydelser, som vi leverer på grund af denne garanti, medfører ikke en forlængelse af garantitiden.

 2. Garantiens indhold og omfang

Produktfejl, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, vil blive elimineret efter Acco Brands Danmark v/ Esselte ApS's valg gennem enten reparation eller ombytning (om nødvendigt mod et tilsvarende produkt, der har samme eller sammenlignelig kvalitet).

I tilfælde af en erstatningslevering overføres det erstattede produkts ejendele til Acco Brands Danmark v/ Esselte ApS.

 3. Betingelser og brug af garantien

Garantiservice ydes kun ved fremvisning af den originale faktura/købskvittering eller en kopi af denne.

Det er en "indleveringsgaranti" (kunden afholder portoomkostningerne for forsendelsen).

For en optimal udførelse og for at undgå ekstra omkostninger er det obligatorisk at kontakte vores kundeservice på forhånd via telefon eller i skriftlig form.

 

Produktfejl skal reklameres straks efter konstatering og inden for garantiperioden hos den forhandler, hvor produktet er købt. Alternativt kan krav i henhold til denne garanti fremsættes over for Acco Brands Danmark v/Esselte ApS på følgende kontaktoplysninger:

 

Acco Brands v/ Esselte ApS

Kundeservice

Smedeholm 10

2730 Herlev

Tlf. +45 3816 7800

E-mail: kundesupportdk@acco.com

 1. Begrænsning af garantien

Garantien er begrænset til mekanikken på brevordnere og ringordnere.

Garantien er ikke gyldig i tilfælde af fejl, der er årsagsbestemte:

a)      Forkert installation, f.eks.

  • manglende overholdelse af de gældende sikkerhedsforskrifter hhv. den vedlagte brugervejledning
  • forkert montering i forhold til monteringsvejledningen

b)      Ukorrekt brug samt forkert betjening eller behandling af produktet, f.eks.

  • ikke at bruge Esselte-hæfteklammer eller brug af forkerte hæfteklammer til hæftemaskiner/hæftetænger
  • udstansning af f.eks. clips/folie osv. med hulapparaterne

c)      Eksterne påvirkninger, f.eks. transportskader, som ikke er dækket af os;

d)      Udførte reparationer eller ændringer på et produkt, som ikke er blevet udført af Acco Brands v/Esselte ApS eller en autoriseret kundeservice;

e)      Manglende overholdelse af pleje- og rengøringsarbejdet i henhold til manualen, f.eks. ingen eller utilstrækkelig oliering/smøring af hulapparaters hulpiber.

2.  Produkter med garanti

For detaljer om garantiperioden for dit produkt, se venligst vores hjemmeside: www.esselte.com