∆ιαχωριστικά από χαρτόνι Economy

Χωρίς εµπροσθόφυλλο. ∆ιαχωριστικά από χρωµατιστό χαρτόνι 160g/m². ∆ιαδοχικοί κοµµένοι δείκτες. 11 τρύπες.

Προδιαγραφές

MPC ID
2448
EAN
5902812002010
Αναφορά Προϊόντος
100201
Χρώμα
Πολύχρωμο
Διαστάσεις
225 x 3 x 297
για διάσταση
A4
Index
10 χρωµατιστοί δείκτες
Βάρος
0,11