∆ιαχωριστικό 6 θέσεων

Από λευκό PVC µε κολληµένους διαφανείς δείκτες. ∆υνατότητα διαχωρισµού ανά γράµµα ή ανά αριθµό χάρη στις ετικέτες που εσωκλείονται

Προδιαγραφές

MPC ID
9304
EAN
8004157187401
Αναφορά Προϊόντος
392074110
Χρώμα
------------
Διαστάσεις
35 x 2 x 25
για διάσταση
24 x 30 cm
αριθμό φύλλων
6
Βάρος
0,15