Ιανουάριος 2020

Όροι εγγύησης για τα προϊόντα ESSELTE από Leitz Acco Brands GmbH & Co KG

Περίοδος εγγύησης όπως αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο

Οι ακόλουθοι όροι, οι οποίοι περιγράφουν τις απαιτήσεις και την έκταση των υπηρεσιών εγγύησης, δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας, ιδίως την υποχρέωση εγγύησης του πωλητή που απορρέει από τη σύμβαση πώλησης με τον τελικό καταναλωτή.

 1. Περίοδος εγγύησης και έναρξη της εγγύησης

Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς και διαρκεί 2 / 3 ή 5 έτη. Όπως αναφέρεται στη συσκευασία ή στην ιστοσελίδα.

Οι παροχές που παρέχουμε λόγω αυτής της εγγύησης δεν συνεπάγονται παράταση του χρόνου εγγύησης.

 2. Περιεχόμενο και έκταση της εγγύησης

Τα ελαττώματα του προϊόντος που οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή παραγωγής θα εξαλειφθούν κατ' επιλογή της Leitz Acco Brands GmbH & Co KG είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση (εάν είναι απαραίτητο με ισοδύναμο προϊόν, ίδιας ή συγκρίσιμης ποιότητας).

Σε περίπτωση παράδοσης αντικατάστασης, τα αντικείμενα του προϊόντος που αντικαταστάθηκε θα μεταφερθούν στην Leitz Acco Brands GmbH & Co KG.

 3. Όροι και χρήση της εγγύησης

Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης αγοράς ή αντίγραφό του.

Πρόκειται για μια "εγγύηση προσκόμισης" (ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής).

Για τη βέλτιστη εκτέλεση και την αποφυγή πρόσθετων εξόδων είναι υποχρεωτικό να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας εκ των προτέρων τηλεφωνικά ή γραπτώς.

 

Οι βλάβες του προϊόντος πρέπει να καταγγέλλονται αμέσως μετά τον εντοπισμό τους και εντός του χρόνου εγγύησης στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Εναλλακτικά, οι απαιτήσεις από την παρούσα εγγύηση μπορούν να απευθύνονται στην Leitz Acco Brands GmbH & Co KG στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Leitz Acco Brands GmbH & Co KG

Εξυπηρέτηση Πελατών

Siemensstraße 64

D- 70469 Στουτγάρδη

Τηλ. +49 (0) 711/8103-0

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: germanyinfo@acco.com

 1. Περιορισμός της εγγύησης

Η εγγύηση είναι περιορισμένη για τους φακέλους και τα ντοσιέ στον μηχανισμό.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση βλαβών που οφείλονται σε:

α)      Λανθασμένη εγκατάσταση π.χ.

  • μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας αντίστοιχα με το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης
  • τη λανθασμένη συναρμολόγηση σε αντίθεση με τις οδηγίες συναρμολόγησης

β)      Ακατάλληλη χρήση καθώς και εσφαλμένη λειτουργία ή επεξεργασία του προϊόντος, π.χ.

  • μη χρήση συρμάτων Esselte ή χρήση λανθασμένου είδους συρμάτων για συρραπτικά / τανάλιες συρραφής
  • τη διάτρηση π.χ. συνδετήρων/μεμβρανών κ.λπ. με τους διακορευτές και περφορατέρ

γ)      Εξωτερικές επιδράσεις, π.χ. ζημιές κατά τη μεταφορά, οι οποίες δεν καλύπτονται από εμάς,

δ)      Εκτελεσθείσες επισκευές ή αλλαγές σε ένα προϊόν, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί από την Leitz Acco Brands GmbH & Co KG ή από εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών,

ε)      Μη τήρηση των εργασιών φροντίδας και καθαρισμού σύμφωνα με το εγχειρίδιο, π.χ. μη λιπάνσεις των κοπιδιών διάτρησης των περφορατέρ.

2.  Προϊόντα με εγγύηση

Για λεπτομέρειες σχετικά με την περίοδο εγγύησης του προϊόντος σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας: www.esselte.com