Wedstrijdvoorwaarden Esselte - Colour'Breeze promotie

 • Promotie is geldig vanaf  01.02.2022 t/m 31.12.2022. Op basis van beschikbaarheid, tot einde voorraad.
 • De promotie is beperkt tot één blik Derwent Academy kleurpotloden per persoon / huishouden / bedrijf.
 • Deelname is enkel geldig bij aankoop van 2 Esselte Colour'Breeze producten tijdens de promotionele periode.
 • Alle inzendingen moeten vergezeld zijn van een aankoopbewijs. Het aankoopbewijs moet de volgende info bevatten: de aangekochte producten, uw naam, bedrijfsnaam en adres.
 • De factuur kan geupload worden met de registratie of per email (infobe@acco.com) of per post (Esselte Business BVBA, ovv Colour'Breeze, Industriepark Noord 29, 9100 Sint-Niklaas) verstuurd worden. Het cadeau wordt uiterlijk 56 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, opgestuurd naar de deelnemer.
 • Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd ingestuurd, is ongeldig. Acco Brands is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van het cadeau of de cadeaus.
 • Acco Brands werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen.
 • Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben.
 • Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer.
 • De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Acco Brands.
 • Acco Brands behoudt zich het recht voor om de promotie om welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken ervoor iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.
 • Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat het cadeau buiten de schuld om van Acco Brands, niet geleverd kan worden, behoudt Acco Brands zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk uit te leveren.
 • De campagne is geldig voor inwoners van België en Luxemburg, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag.
 • De beslissing van Acco Brands over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd. Acco Brands behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Acco Brands website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.
 • Door deelname aan deze promotie, wordt u geacht deze algemene voorwaarden alsmede alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren. Publiciteit kan worden gegeven aan de deelnemers en de namen en foto’s van deelnemers mogen op de Acco Brands website en andere website(s) met betrekking tot de promotie, worden gepubliceerd. Indien nodig zullen de deelnemers om hun samenwerking gevraagd worden.
 • Promotie door Esselte Business BVBA, Industriepark Noord 29, 9100 Sint-Niklaas.