Januari 2020

Garantievoorwaarden voor ESSELTE producten van Esselte BV

Garantieperiode zoals aangegeven in de onderstaande lijst

De volgende voorwaarden, die de vereisten en de reikwijdte van de door ons geboden garantie omvatten, laten uw wettelijke rechten onverlet, met name ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de verkoper om op grond van de koopovereenkomst met de eindgebruiker garantie te verstrekken. Deze garantievoorwaarden gelden voor alle wereldwijd verkrijgbare producten van ACCO Brands, welke in Nederland verkocht worden door Esselte BV.

 1. Garantieperiode en start van de garantie

De garantie gaat in op de aankoopdatum en duurt 2 / 3 of 5 jaar. Zoals aangegeven op de verpakking of website.

Voordelen die wij verlenen als gevolg van deze garantie hebben geen invloed op een verlenging van de garantieperiode.

 2. Inhoud en reikwijdte van de garantie

Productgebreken die kunnen worden teruggevoerd op materiƫle of productiefouten worden door Esselte BV verholpen ofwel door middel van reparatie of door een vervangend product te leveren, waarbij de keuze tussen beide mogelijkheden aan Esselte BV is.

Bij een vervangend product gaat de eigendom van het vervangen product over op Esselte BV. Er kan op grond van deze garantie geen aanspraak worden gemaakt op een verderstrekkende compensatie door Esselte BV.

 3. Voorwaarden en gebruik van de garantie

De garantieservice wordt alleen verleend op vertoon van de originele factuur/aankoopbon of een kopie daarvan.

De klant draagt de kosten van de verzending.

Om extra kosten te vermijden, is het verplicht om eerst contact op te nemen met onze klantendienst, dit kan telefonisch of schriftelijk.

 

Productfouten moeten onmiddellijk na ontdekking en binnen de garantieperiode worden gemeld bij de dealer waar het product is gekocht. Ook kunnen vorderingen op basis van deze garantie worden ingediend bij Esselte BV via de volgende contactgegevens:

 

Esselte BV

Klantenservice

Vijzelmolenlaan 6

3447 GX Woerden

Tel. +31 (0) 348 415 084

E-mail: infonl@acco.com

 1. Beperkte garantie

De garantie is beperkt voor ordners en ringbanden op het mechaniek.

De garantie geldt niet in het geval van defecten die in verband kunnen worden gebracht met:

a)      Onjuiste installatie, bijvoorbeeld

  • in niet opvolgen van geldige veiligheidsvoorschriften of de meegeleverde gebruikershandleiding
  • de verkeerde montage in strijd met de montage-instructies

b)      Oneigenlijk gebruik en onjuiste bediening of behandeling van het product, bijv.

  • het gebruik van nietjes van andere leveranciers dan Esselte of het gebruik van een verkeerd type nietje voor nietmachines/niettangen
  • het perforeren van bijvoorbeeld clips/folies enz. met de perforators

c)      Externe oorzaken, bijv. vervoersschade, waarvoor wij geen garantie bieden

d)      Uitvoeren van reparaties of wijzigingen van een product die niet door Esselte BV zelf zijn doorgevoerd of door een erkende klantenservice

e)      Het niet opvolgen van de instructies in verband met het verzorgen en reinigen, bijv. het niet of onvoldoende invetten/smeren van de ponsstempels van de perforatoren.

2.  Producten met garantie

Voor meer informatie over de garantieperiode van jouw aangekochte product, ga naar onze website: www.esselte.com