WEDSTRIJDVOORWAARDEN ESSELTE ART:

 • Promotie is geldig vanaf  01.11.2017 tot 28.02.2018. Op basis van beschikbaarheid, tot einde voorraad. Het cadeau kan opgevraagd worden tot en met 31.03.2018.
 • De promotie is beperkt tot twee cadeau sets per persoon / huishouden / bedrijf zoals gedefinieerd in het online registratieformulier op www.esselte.com/art (één cadeau set bestaat uit een Leitz MyBox® klein OF één Leitz Complete Smart Traveller 13" Laptoptas, 13” Shoppertas of 15" Rugtas redemptie per persoon / huishouden/bedrijf zoals gedefinieerd in het online registratieformulier op www.esselte.com/art , ongeacht het aantal gekochte producten.
 • Deelname is enkel geldig bij aankoop van 10 Esselte No.1 Power ordners of 70 Esselte No.1 Power ordners, tijdens de promotionele periode. Alle Esselte No. 1 Power ordners doen mee aan de promotie.
 • Alle inzendingen moeten vergezeld zijn van een aankoopbewijs. Het aankoopbewijs moet de volgende info bevatten: de aangekochte producten, uw naam, bedrijfsnaam en adres.
 • De factuur kan geupload worden met de registratie of per email (infonl@acco.com) of per post (Esselte Nederland, ovv EOY LAF campagne, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX Woerden) verstuurd worden. Het cadeau of de cadeaus worden uiterlijk 56 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, opgestuurd naar de bestemmeling.
 • Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd ingestuurd, is ongeldig. Esselte is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van het cadeau of de cadeaus.
 • Esselte werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen.
 • Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben.
 • Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer.
 • De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Esselte.
 • Esselte behoudt zich het recht voor om de promotie voor welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken ervoor iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.
 • Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat de Leitz MyBox® klein of Leitz Complete Smart Traveller Laptoptas 15” of 13” of Shoppertas of Rugtas buiten de schuld om van Esselte, niet geleverd kan worden, behoudt Esselte zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk uit te leveren.
 • De campagne is geldig voor inwoners van Nederland, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag.
 • De beslissing van Esselte over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd. Esselte behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Esselte website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.
 • Door deelname aan deze promotie, wordt u geacht deze algemene voorwaarden alsmede alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren. Publiciteit kan worden gegeven aan de deelnemers en de namen en foto’s van deelnemers mogen op de Esselte website en andere website(s) met betrekking tot de promotie, worden gepubliceerd. Indien nodig zullen de deelnemers om hun samenwerking gevraagd worden.
 • Gratis Leitz MyBox® klein of Leitz Complete Smart Traveller 13" Laptoptas, 13” Shoppertas of 15" Rugtas op basis van beschikbaarheid, tot einde voorraad.
 • Promotie door Esselte Nederland, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX Woerden. - Meer info op www.esselte.com/art