REGULAMIN PROMOCJI "ESSELTE WINNER"

Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem promocji o nazwie „ESSELTE WINNER”, zwanej dalej „Promocją”, jest Esselte Polska Sp. z o. o., określana dalej, jako „Organizator”, z siedzibą w Kozienicach, kod 26-900, przy ul. Przemysłowej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032572, z kapitałem zakładowym w wysokości 45.085.312,00 zł, NIP: 8120005317, REGON: 670014990.

2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej, jako "Regulamin".

3. Promocja oparta jest na gromadzeniu przez jej uczestników kuponów z ulotki promocyjnej z segregatora Esselte No.1  A4 i/lub kodów EAN z pozostałych produktów biorących udział w promocji, których zebranie w ilości wymaganej przez Regulamin uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji. Lista produktów premiowanych z kuponami i kodami znajduje się w tabeli poniżej.

4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 stycznia 2016 lub do wyczerpania promocyjnych produktów z ulotką lub nagród przewidzianych w Promocji w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń wystąpi, jako pierwsze.

5. Szczegółowe informacje na temat Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać na stronie internetowej www.esselte.com/winner, przygotowanej specjalnie na potrzeby Promocji. 

Uczestnicy Promocji.

1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełnią wymogi regulaminu, określane dalej, jako „Uczestnicy”.     

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firm dystrybuujących produkty Organizatora pod marką Esselte na terenie Polski, zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy firm pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym (jak pracownicy sklepów i biuroserwisów), a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Promocji nie mogą brać również udziału przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej w jakiej działają, dystrybuujący produkty Organizatora pod marką Esselte na terenie Polski, zarówno posiadających bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak pośredniczący w łańcuchu dystrybucyjnym (sklepy i biuroserwisy).

Zasady Promocji.

1. Podstawą uczestniczenia w Promocji jest dokonywanie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika zakupu produktów premiowanych Organizatora, którymi są:

a. segregatory Esselte No 1 format A4, w którym znajduje się promocyjna ulotka z kuponem do wycięcia,

b. opakowania z koszulkami, na których znajduje się kod EAN,

2. Lista Produktów premiowanych wraz z kodami Produktów oraz kodami kreskowymi jest następująca:

KOD PRODUKTU KOD EAN NAZWA PRODUKTU/ OPIS /KOLOR
218620

4049793005867

Segregator No. 1 A4/75 kawowy Esselte
218630 4049793005874 Segregator No. 1 A4/75 beżowy Esselte
218690 4049793005904 Segregator No. 1 A4/50 kawowy Esselte
218700 4049793005911 Segregator No. 1 A4/50 beżowy Esselte
231036 4049793010601 Segregator  No.1 A4/75 Solea niebieski Esselte
231037 4049793010618 Segregator  No.1 A4/75 Solea czerwony Esselte
231038 4049793010625 Segregator  No.1 A4/75 Solea fioletowy Esselte
231039 4049793010632 Segregator  No.1 A4/75 Solea brzoskwin Esselte
231041 4049793010656 Segregator  No.1 A4/50 Solea niebieski Esselte
231042 4049793010663 Segregator  No.1 A4/50 Solea czerwony Esselte
231043 4049793010670 Segregator  No.1 A4/50 Solea fioletowy Esselte
231044 4049793010687 Segregator  No.1 A4/50 Solea brzoskwin Esselte
624067 4049793030616 Segregator  No 1 A4/75 niebieski VIVIDA Esselte
624068 4049793030623 Segregator  No 1 A4/75 czerwony VIVIDA Esselte
624069 4049793030630 Segregator  No. 1 A4/75 zielony VIVIDA Esselte
624070 4049793030647 Segregator  No. 1 A4/75 żółty VIVIDA Esselte
811300 4049793006000 Segregator No.1 A4/75 biały Esselte
811370 4049793006062 Segregator No.1 A4/75 czarny Esselte
624071 4049793030654 Segregator  No 1 A4/50 niebieski VIVIDA Esselte
624072 4049793030661 Segregator  No. 1 A4/50 czerwony VIVIDA Esselte
624073 4049793030678 Segregator  No. 1 A4/50 zielony VIVIDA Esselte
624074 4049793030685 Segregator  No. 1 A4/50 żółty VIVIDA Esselte
811400 4049793006086 Segregator No. 1 A4/50 biały Esselte
811470 4049793006147 Segregator No. 1 A4/50 czarny Esselte
811550 4049793006208 Segregator No. 1 A4/75 turkusowy Esselte
811530 4049793006185 Segregator No. 1 A4/75 fioletowy Esselte
811510 4049793006161 Segregator No. 1 A4/75 bordowy Esselte
811310 4049793006017 Segregator No. 1 A4/75 żółty Esselte
811311 4049793016870 Segregator No. 1 A4/75 jasnoniebieski Esselte
811312 4049793016931 Segregator No. 1 A4/75 jasnozielony Esselte
811313 4049793020655 Segregator No. 1 A4/75 fuksja Esselte
811330 4049793006024 Segregator No. 1 A4/75 czerwony Esselte
811340 4049793006031 Segregator No. 1 A4/75 pomarańcz Esselte
811350 4049793006048 Segregator No. 1 A4/75 niebieski Esselte
811360 4049793006055 Segregator No. 1 A4/75 zielony Esselte
811380 4049793006079 Segregator No. 1 A4/75 szary Esselte
811560 4049793006215 Segregator No. 1 A4/50 turkusowy Esselte
811540 4049793006192 Segregator No. 1 A4/50 fioletowy Esselte
811520 4049793006178 Segregator No. 1 A4/50 bordowy Esselte
811410 4049793006093 Segregator No. 1 A4/50 żółty Esselte
811411 4049793016900 Segrator No. 1 A4/50 jasnoniebieski Esselte
811412 4049793016962 Segregator No. 1 A4/50 jasnozielony Esselte
811413 4049793020686 Segregator No. 1 A4/50 fuksja Esselte
811430 4049793006109 Segregator No. 1 A4/50 czerwony Esselte
811440 4049793006116 Segregator No. 1 A4/50 pomarańcz Esselte
811450 4049793006123 Segregator No. 1 A4/50 niebieski Esselte
811460 4049793006130 Segregator No. 1 A4/50 zielony Esselte
811480 4049793006154 Segregator No. 1 A4/50 szary Esselte
624272 4049793039152 Segregator No.1 A4/75 żółty Vivida 3 szt.
624273 4049793039169 Segregator No.1 A4/75 czerwony Vivida 3 szt.
624274 4049793039176 Segregator No.1 A4/75 niebieski Vivida 3 szt.
624275 4049793039183 Segregator No.1 A4/75 zielony Vivida 3 szt.
624276 4049793039190 Segregator No.1 A4/50 żółty Vivida 3 szt.
624277 4049793039206 Segregator No.1 A4/50 czerwony Vivida 3 szt.
624278 4049793039213 Segregator No.1 A4/50 niebieski  Vivida 3 szt
624279 4049793039220 Segregator No.1 A4/50 zielony Vivida 3 szt.
624281 4049793039435 Segregator No.1 A4/75 pomarańcz 3szt. Esselte
624282 4049793039442 Segregator No.1 A4/75 fiolet 3 szt. Esselte
624283 4049793039459 Segregator No.1 A4/75 turkus 3szt. Esselte
624284 4049793039466 Segregator  No.1 A4/75 szary 3szt. Esselte
624285 4049793039473 Segregator  No.1 A4/75 fuksja 3szt. Esselte
624286 4049793039480 Segregator No.1 A4/50 pomarańcz 3szt. Esselte
624287 4049793039497 Segregator No.1 A4/50 fiolet 3szt. Esselte
624288 4049793039503 Segregator  No.1 A4/50 turkus 3szt. Esselte
624289 4049793039510 Segregator No.1 A4/50 szary 3szt. Esselte
624290 4049793039527 Segregaotr No.1 A4/50 fuksja 3szt. Esselte
17786 5902812177862 Koszulka A4 PP OP 50szt. At Hand Esselte
17799 4049793033648 Koszulka A4 PP GC 40szt. At Hand Esselte
56066 4001536560668 Koszulka A4 PP GC 100szt. Esselte
56113 5701216561136 Koszulka A4 PP GC 100szt. Esselte
56093 5701216560931 Koszulka A4 PP GC 100szt. Esselte
23787 4001536237874 Koszulka A5 PP OP 100szt. Esselte
56133 5701216561334 Koszulka A4 PP OP 100szt. Esselte
23743 5701216237437 Koszulka A4 PP OP 100szt. Esselte
55230 5701216552301 Koszulka A3 pozioma PP OP 50szt. Esselte
56193 5701216561938 Koszulka A4 PP OP 100szt. Esselte

 

3. Kupon z ulotki promocyjnej lub kody z produktów. Uczestnicy umieszczają na arkuszu uczestnictwa w Promocji dostępnym na stronie internetowej www.esselte.com/winner (dalej „Arkusz”).

4. Kupon z ulotki promocyjnej uznawany w Promocji wygląda w następujący sposób:

Promotional_sticker_PL

5.Prawidłowo wypełniony Arkusz Uczestnik w czasie trwania Promocji wysyła na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa, z dopiskiem „Promocja Esselte” (decyduje data stempla pocztowego).

6. Przesłany Arkusz podlega weryfikacji czy został kompletnie i prawidłowo wypełniony, a także czy zawiera wymaganą ilość właściwych „Kuponów i kodów”.

7. Arkusze wypełnione niezgodnie z Regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie, a także wypełnione przez osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie są nieważne. Za nieważne będą również uznawane Arkusze podające dane więcej niż jednego Uczestnika. Nieważny Arkusz nie uprawnia do udziału w Promocji. Do udziału w Promocji nie uprawnia również Arkusz nadesłany po zakończeniu okresu Promocji (decyduje data stempla pocztowego dokumentującego nadanie przesyłki zawierającej Arkusz). Nie ma możliwości dosyłania brakujących Kuponów i Kodów do już raz wcześniej przesłanego „Arkusza”.

8. Faktury VAT lub paragony będące dowodami zakupu lub inne dowody zakupu Produktów promocyjnych należy zachować do kontroli.

9. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji dokumentów, o których mowa w punkcie 8 powyżej. W przypadku braku dowodu zakupu organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Arkusza w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu.

11. Każdy nadesłany i ważny Arkusz uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.

Nagrody w Promocji.

1. Nagrodami w Promocji są ekspresy Tchibo Cafissimo COMPACT (dalej „Nagrody”). Wartość jednej Nagrody to kwota 299 złotych.

2. Każdy Uczestnik w okresie trwania Promocji uprawniony jest do otrzymania Nagrody, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.

4. W celu otrzymania jednej Nagrody należy przesłać na adres Organizatora jeden ważny Arkusz z

a. 100 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 lub

b. 70 „Kuponami” z ulotki znajdującej się w segregatorze Esselte No.1 A4 oraz 30 Kodami EAN z dowolnych produktów określonych w punkcie 1 b Paragrafu „Zasady promocji” w okresie trwania Promocji.

5. Arkusze wypełnione niekompletnie są nieważne i nie będą brane pod uwagę. Ilość kuponów i kodów z niekompletnych Arkuszy przesłanych przez 1 Uczestnika nie będzie sumowana.

6. Jeden Arkusz uprawnia do odbioru jednej Nagrody. Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jeden Arkusz i otrzymać Zestaw za każdy kupon spełniający warunki do przyznania Nagrody.  

Przekazanie Nagród.

1. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w Arkuszu. Wysyłka Nagród następować będzie do Uczestników pocztą lub przesyłką kurierską w cyklach dwutygodniowych.

2. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, Uczestnik w ciągu 14 dni od zwrotu Nagrody przez pocztę lub kuriera ma możliwość odebrać ją w siedzibie Organizatora, w przeciwnym razie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

3. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Promocji, a w szczególności prawa do żądania Nagród.

Odpowiedzialność.

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Promocji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.                  

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Promocji będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182) . Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Reklamacje.

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora.

2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, Bud. Syriusz, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Promocja Esselte”. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane.

3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Promocją, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.

2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.esselte.com/winner. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wystąpieniem tego zdarzenia.  

4. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika w Arkuszu lub reklamacji będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.

5. Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.

6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.