Styczeń 2020 r

Warunki gwarancji na produkty Esselte firmy Esselte Polska Sp. z o.o.

Okres gwarancji został wskazany w poniższym wykazie

Poniższe warunki, które opisują wymagania i zakres naszej usługi gwarancyjnej, nie mają wpływu na prawa klienta, w szczególności na obowiązek gwarancyjny sprzedawcy wynikający z umowy sprzedaży z konsumentem końcowym.

 1.  Okres gwarancji i rozpoczęcie gwarancji

Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i obowiązuje 2 / 3 lub 5 lat(a), zgodnie z informacją na opakowaniu lub na stronie internetowej.

Świadczenia, których udzielamy w ramach niniejszej gwarancji, nie skutkują przedłużeniem okresu gwarancji.

 2.  Treść i zakres gwarancji

Wady produktu wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych zostaną usunięte przez Esselte Polska Sp. z o.o. poprzez naprawę lub wymianę (jeżeli wystąpi taka konieczność, na produkt równoważny o tej samej lub porównywalnej jakości).

W przypadku dostawy zastępczej prawo własności do wymienianego produktu przejdzie na Esselte Polska Sp. z o.o.

 3.  Warunki i zastosowanie gwarancji

Usługa gwarancyjna będzie świadczona po okazaniu oryginalnej faktury / dowodu zakupu lub jego kopii.

Jest to gwarancja typu bring-in, tzn. klient ponosi koszty przesyłki reklamowanego towaru.

W celu optymalnej realizacji i uniknięcia dodatkowych kosztów, obowiązkowe jest wcześniejsze skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie lub pisemnie.

 

Wady produktu należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu i w okresie gwarancyjnym u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony. Alternatywnie, roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być zgłaszane do Esselte Polska Sp. z o.o. na następujący adres:

 

Esselte Polska Sp. z o.o.

Dział obsługi klienta

ul. Przemysłowa 11A

26-900 Kozienice

Tel. +48 22 874 30 50

E-mail: serwis@acco.com

 1.  Ograniczenie gwarancji

W przypadku segregatorów z mechanizmem dźwigniowym i segregatorów ringowych ograniczoną gwarancją objęte są mechanizmy.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku usterek, których przyczyną jest:

a)      Nieprawidłowa instalacja, np.

  • nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa lub załączonej instrukcji obsługi
  • nieprawidłowy, niezgodny z instrukcją montaż;

b)      Niewłaściwe użytkowanie, a także nieprawidłowa obsługa lub obchodzenie się z produktem, np.

  • nieużywanie zszywek Esselte lub używanie niewłaściwego rodzaju zszywek do zszywaczy / zszywaczy nożycowych
  • dziurkowanie dziurkaczami np. spinaczy/folii itp.;

c)      Czynniki zewnętrzne, np. szkody powstałe w czasie transportu, które nie są objęte gwarancją;

d)      Naprawy lub zmiany produktu, które nie zostały wykonane przez Esselte Polska Sp. z o.o. lub autoryzowany serwis klienta;

e)      Nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji i czyszczenia zgodnie z instrukcją, np. niewystarczające naoliwienie/nasmarowanie stempli dziurkaczy lub jego brak.

2.   Okres ochrony gwarancyjnej

Szczegółowe informacje na temat okresu gwarancyjnego danego produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.esselte.com