Yasal Uyarı

İlgili Web Sayfaları

ACCO Brands, dünya genelindeki tüzel kişileri, iş süreçleri, yönetim yapıları ve teknik sistemleri ile uluslararası bir kuruluştur. İşbu bildirim tüm ACCO Brands web siteleri, alan adları ve yüzde yüz iştiraklerimize ait olan alan adları ve web siteleri ("web site") için geçerlidir; ancak, bahsi geçen web sitelerinden birinde, işbu politikadan farklı hüküm ve koşullar yer alması durumunda, söz konusu hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

Fikri Mülkiyet

Aksi belirtilmemişse, ACCO web sitelerinde yer alan ürün adları, tasarımlar, logolar, unvanlar, metinler, görseller, audio ve videolar ACCO Brands Corporation ve İştiraklerinin ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, telif hakkı konusu veya diğer mülkiyetleridir ("ACCO Brands Fikri Mülkiyeti"). Diğer tüm ticari markalar ilgili marka sahiplerinin mülkiyetindedir. ACCO Brands’ın yazılı onayı olmaksızın, ACCO web sitelerinde yer alan hiçbir şey zımni olarak, dava engeli yoluyla veya başka bir şekilde, ACCO Brands Fikri Mülkiyet hakkını kullanmak üzere herhangi bir lisans veya hak tanınması olarak yorumlanamaz. Özel mülkiyet kapsamına giren ve elektronik olarak iletilen veya alınan tüm bilgi, yazılım, grafik, dosya, logo ve ticari markalar ACCO Brands’a aittir; söz konusu öğelerin yeniden yayımı veya indirilmesi herhangi bir kişi veya Kuruluşa herhangi bir hak tanımaz.

Web Sitesinin Kullanılması

ACCO Brands Corporation, işbu Web Sitesini kişisel eğlence, bilgi, eğitim ve iletişim amaçlı olarak kullanıma sunar. Bu Web Sitesinde dilediğiniz şekilde gezinebilirsiniz. ACCO web sitelerinde görüntülenen öğeleri, söz konusu öğelerde yer alan fikri mülkiyet ve diğer özel mülkiyet bildirimleriyle birlikte indirmek koşuluyla, yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanım amaçlı olarak indirebilirsiniz. Ancak, metin, görsel, audio ve video da dahil olmak üzere hiçbir Web Site içeriği, ACCO Brands Corporation'un yazılı onayı olmaksızın, ticari amaçlarla yayılamaz, değiştirilemez, iletilemez, yeniden kullanılamaz, yeniden yayınlanamaz veya kullanılamaz. Önceden bildirilmeksizin, ACCO web sitelerinde düzenli değişiklikler yapılabilir.

 

Garanti ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

İŞBU WEB SİTESİ, ZIMNİ TİCARİ GARANTİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME DE DAHİL OLUP, BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. Ayrıca, ACCO Brands, işbu Web Siteye erişiminiz, işbu Web sitesini kullanımınız veya burada gezinmeniz sonucu veya bu Web Sitesinden veya bağlantılı web sitelerden herhangi bir öğe, veri, metin, görsel, video veya audio indirmeniz nedeniyle bilgisayarınıza ait donanım, yazılım, veri veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek zararlardan veya bulaşabilecek virüslerden sorumlu tutulamaz ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 İşbu Web Sitesinin oluşturulmasına, inşasına, sürdürülmesine veya hizmete sunulmasına müdahil olan ACCO Brands veya herhangi bir diğer taraf veya onların iştirakleri, görevlileri, müdürleri, çalışanları, ortakları veya aracıları, işbu Web Sitesinin kullanımı, performansı veya burada gezinmeniz veya ACCO Web sitesinden diğer web sitelerine bağlantı kurmanız sonucu veya bunlarla ilişkili olarak meydana gelebilecek doğrudan, özel, arızi, dolaylı, cezai zararlar veya netice zararları da dahil olup bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir zarardan, söz konusu zararların oluşabileceğine dair uyarı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ve hiçbir yükümlülük gerekçesiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İlişkili Olmayan Ürünler ve Web Siteleri

ACCO Brands veya iştiraklerine ait olmayan ürünler, yayınlar veya web sitelerine ilişkin açıklamalar veya bunlara atıflar, söz konusu ürün, yayın veya web sitesinin onaylanması anlamına gelmez. ACCO Brands, ACCO web siteleriyle web bağlantısı bulunan öğeleri incelememiş olup, söz konusu öğelerin içeriğinden sorumlu değildir. ACCO Brands herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Diğer web sitelerine bağlantı kurmanız sizin sorumluluğunuzdadır.

Web Sitesi Paylaşımları

Yasa dışı, küfür içerikli, uygunsuz, iftira niteliğinde, karalayıcı, pornografik, kışkırtıcı, saldırgan, lekeleyici, tehdit edici, kötüleyici, ırkçılığı teşvik edici, ayrımcı, rahatsız edici, skandal niteliğinde, kızdırıcı, inanca hakaret içeren, mahremiyeti ve gizliliği ihlal eden veya gerekli lisansları ve/veya izinleri alınmamış veya rahatsızlık veya soruna yol açabilecek herhangi bir ifade, öğe veya içerik web sitesinde paylaşılamaz veya iletilemez. Ayrıca, herhangi bir paylaşımınızın veya iletinizin cezai bir suç olarak kabul edilebilecek bir davranışı teşkil veya teşvik etmeyeceğini; hukuki bir yaptırıma yol açmayacağını veya başka bir şekilde herhangi bir üçüncü tarafın dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan hukukuna aykırı olmayacağını veya haklarını ihlal etmeyeceğini kabul edersiniz. Ayrıca, bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesi üzerinden teknik olarak zararlı öğeler paylaşılmamalı veya iletilmemeli (söz konusu öğeler bilgisayar virüsleri, yazılım bombaları, Truva atı, solucanlar, zararlı bileşenler, virüslü veriler veya diğer zararlı yazılım veya zararlı verileri de içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir) veya diğer kötüye kullanımlardan (bilgisayar korsanlığı da dahil olup, bununla sınırlı olmayan) kaçınılmalıdır. ACCO Brands, kanun uygulayıcı yetkililerin veya mahkeme emrinin ACCO Brands’ın bahsi geçen içerikleri yayınlayan herhangi bir kişinin kimliğini ve adresini paylaşma talebi veya talimatını eksiksiz olarak yerine getirir.

 Paylaşımların Sonuçları

ACCO Web Sitelerine e-posta yoluyla veya başka bir şekilde iletilen herhangi bir veri, soru, yorum, öneri de dahil olup, bunlarla sınırlı olmayan tüm iletiler veya İçerikler gizli olmayan ve mülkiyete konu olmayan öğeler olarak kabul edilip, buna göre işlem görür. ACCO Brands, Web Sitesindeki bilgilerin "toplanmasını" engelleyememekle birlikte; ACCO Brands veya ilişkisiz üçüncü taraflar e-posta yoluyla veya başka bir şekilde Web Site üzerinden veya dışından sizinle iletişime geçebilir. Tüm iletileriniz, ACCO Brands tarafından veya onun adına düzenlenebilir; ACCO Brands’ın takdirine bağlı olarak ACCO web sitelerinde yayınlanabilir veya yayınlanamaz; ACCO Brands veya İştirakleri tarafından çoğaltma, paylaşma, iletme, yayınlama, yayımlama ve aktarma da dahil olup, bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Buna ek olarak,

ACCO Brands, ACCO web sitelerine gönderdiğiniz herhangi bir iletide yer alan fikir, kavram, know-how veya tekniği bu bilgileri kullanarak ürün geliştirme, üretme ve pazarlama da dahil olup, bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir amaçla kullanabilir.ACCO Brands, ACCO Brands web sitelerinde yer alan herhangi bir tartışmayı, sohbeti, paylaşımı, iletiyi, duyuruları vb. takip etmekle veya incelemekle yükümlü değildir. ACCO Brands, sizin veya herhangi bir ilişkisiz tarafın ACCO Brands web sitelerindeki herhangi bir eylemi veya iletişimiyle ilgili sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Bilgilerin Doğruluğu

ACCO Brands, işbu web sitesinde yer alan öğelerdeki herhangi bir hata, eksiklik veya yanlışlıkla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyip; üçüncü tarafların söz konusu bilgilere dayalı kullanımları veya kararlarından sorumlu değildir. 

Ürün ve hizmetlere erişim

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, ACCO web sitelerine dünyanın her yerinden erişilebilir ve ilgili web siteleri, her ülkede bulunmayan veya yalnızca belirli ülkelerde farklı koşullarda ör. farklı fiyatlarla sunulan ürün veya hizmetler içerebilir. Belirli ürün veya hizmetlere atıfta bulunulması, ACCO Brands’ın söz konusu ürün veya hizmetleri belirli ülkelerde satışa sunacağı anlamına gelmez.