ESSELTE JOPA VIVIDA KAMPANJ - REGLER OCH VILLKOR. 1 OKTOBER 2014 – 28 FEBRUARI 2015. 

 1. Före deltagande bör alla anställda ha tillåtelse av arbetsgivaren eller ledningen på företaget att deltaga. 
 2. Ett företag/person kan endast registrera sig en gång med en e-mail adress för att få en Leitz Complete Mini Bluetooth högtalare som bonusgåva.
 3. EN bonusgåva per företag/person gäller för den här kampanjen. 
 4. Eventuell uppkommen vinstskatt betalas av mottagaren 
 5. Köpet av 25 pärmar måste ske i ett och samma köp på ett kvitto
 6. Vinsten kan ej bytas mot kontanter eller andra priser undantaget omständigheter som står utanför vår kontroll.
 7. Esselte reserverar sig till rätten att byta till liknande pris till samma eller högre värde. 
 8. Kampanjen är öppen för boende i Sverige som är 18 år eller äldre. Legitimation måste visas vid förfrågan.
 9. Den registrerade personen måste vara mantalskriven i Sverige och ha en permanent adress i landet. 
 10. Esselteanställda och deras familjer, agenter och andra som är professionellt kopplade till kampanjen äger ej rätt att deltaga.
 11. Det som Esselte beslutar är det som gäller rörande alla typer av frågor.
 12. Esselte äger rätten att med lämplig diskretion: (a) diskvalificera deltagare som beter sig opassande i förhållande till kampanjen och som bryter mot tävlingsreglerna och att ogiltigförklara de krav som kan tänkas uppstå på grund av ett sådant förfarande; (b) att ogiltigförklara alla krav som kan tänkas uppstå på grund av eventuella tryckfel, produktionsfel eller distributionsfel, inkluderat alla trycksaker och webbsidan och att (c) lägga till regler och villkor under kampanjen med rimligt varsel. 
 13. Esselte äger rätten att när som helst dra in kampanjen ( eller delar av den) oavsett anledning, efter att senast 4 veckor i förväg ha meddelat alla som har registrerat sig för kampanjen och alla som marknadsför kampanjen för Esseltes räkning. 
 14. Genom att deltaga i denna kampanj, accepterar du våra regler och villkor
 15. Kampanjeperioden är: 1 oktober 2014 - 31 januari  2015. Alla köp måste vara registrerade innan den 28:e februari 2015.

Denna kampanj drivs av Esselte Sverige AB. Esselte Sverige AB är ett företag registrerad i Sverige med org.nummer 556627-7272 och har sitt kontor på Sundbybergsvägen 1, SE-171 73 Solna. www.esselte.se.