ESSELTE JOPA/VIVIDA KAMPANJ - REGLER OCH VILLKOR 1 OKTOBER 2015 - 31 JANUARI 2016

  1. Före deltagande bör alla anställda se till att de har tillstånd från sin arbetsgivare eller chef att delta
  2. Företag-/person kan bara registrera sig en gång med en e-postadress för möjligheten att få en Leitz Complete gåva under kampanjperioden. Det är begränsat till en gåva per person i denna kampanj
  3. Eventuella vinstskatter i samband med vinsten kan komma att betalas av deltagaren.
  4. Inga kontanter eller andra alternativa priser finns, förutom att i händelse av omständigheter utanför vår kontroll. Esselte förbehåller sig rätten att ersätta med en liknande gåva av samma eller högre värde om den angivna gåvan inte längre finns tillgängligt.
  5. Kampanjen är öppen för boende i Sverige som är 18 år eller äldre. Legitimation måste visas vid förfrågan. Den registrerade personen måste vara mantalskriven i Sverige och ha en permanent adress i landet.
  6. Esselteanställda och deras familjer, agenter och andra som är professionellt kopplade till kampanjen äger ej rätt att deltaga.
  7. Esselte äger rätten att med lämplig diskretion: (a) diskvalificera deltagare som beter sig opassande i förhållande till kampanjen och som bryter mot tävlingsreglerna och att ogiltigförklara de krav som kan tänkas uppstå på grund av ett sådant förfarande; (b) att ogiltigförklara alla krav som kan tänkas uppstå på grund av eventuella tryckfel, produktionsfel eller distributionsfel, inkluderat alla trycksaker och webbsidan och att (c) lägga till regler och villkor under kampanjen med rimligt varsel. 
  8. Esselte äger rätten att när som helst dra in kampanjen ( eller delar av den) oavsett anledning, efter att senast 4 veckor i förväg ha meddelat alla som har registrerat sig för kampanjen och alla som marknadsför kampanjen för Esseltes räkning.
  9. Genom att deltaga i denna kampanj, accepterar du våra regler och villkor
  10. Kampanjperioden är: 1 oktober 2015 - 31 Januari 2016

Denna kampanj drivs av Esselte Sverige AB. Esselte Sverige AB är ett företag registrerad i Sverige med org.nummer 556627-7272 och har sitt kontor på Sundbybergsvägen 1, SE-171 73 Solna. www.esselte.se.