Garanti:

Våre produkter er produsert med fokus på den høyeste kvalitet. Skulle du likevel oppdage noen feil eller mangler med produktet, ber vi om at du sjekker produktets garantibetingelser.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 2 år.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 3 år.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 5 år.

Vennligst klikk her for full oversikt over produkter med en garantitid på 10 år.

 

Har du en garantisak, vennligst ta kontakt med utsalgsstedet (der du har kjøpt produktet).