ESSELTE NR 1 POWER KAMPANJEVILKÅR OG  -BETINGELSER.
FRA 1. OKTOBER TIL 28. FEBRUAR 2015

 1. Før du kan delta, bør alle ansatte sørge for at de har tillatelse fra sin arbeidsgiver eller overordnede før de deltar i kampanjen. 
 2. Et selskap/person kan kun registrere seg én gang, med én e-postadresse, for å få Leitz Complete Mini Bluetooth høyttaler som bonusgave. Én bonusgave per bedrift/person er grensen i denne kampanjeperioden.
 3. Samlet kjøp: Kjøpet av 30 stk. Esselte No1. permer må gjøres som ett kjøp med én faktura.
 4. Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser som oppstår ved mottak av en bonusgave.
 5. Ingen kontanter eller andre alternative premier er tilgjengelig, unntaket er eventuelle omstendigheter utenfor vår kontroll. Esselte forbeholder seg retten til å erstatte en lignende premie av samme eller høyere verdi hvis den angitte bonusgave ikke lenger er tilgjengelig.
 6. Kampanjen er åpen for innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre. Bevis på berettigelse skal gis på forespørsel. Deltakeren må bo i Norge, og har en fast adresse i Norge.
 7. Arbeidstakere og deres nærmeste familie i Esselte Corporation, dets agenter og andre fagpersoner tilknyttet kampanjen kan ikke delta
 8. Bestemmelser og avgjørelse av Esselte i alle saker i forbindelse med denne kampanjen skal være endelige. Esselte forbeholder seg retten innen rimelig skjønn til å: (a) diskvalifisere deltakere, hvis oppførsel er i strid med kampanjens intensjon, alle krav fra deltakeren vil da bli erklære ugyldig. (b) erklære krav som ugyldighet som følge av feil i trykk, produksjon og/eller distribusjon (inkludert, men ikke begrenset til feil/mangler på Esseltes nettside eller annet trykt materiale) eller der det har vært feil i noen aspekter av forberedelsene i eller av reklamemateriell som påvirker resultatet av kampanjen eller verdien av krav; (c) legge til eller å frafalle eventuelle vilkår. 
 9. Esselte forbeholder seg retten til å trekke kampanjen (eller deler av den) med 4 ukers varsel til alle som har registrert seg på kampanjesidene, eller som kan være involvert i å fremme kampanjen på vegne av Esselte
 10. Ved å delta i denne kampanjen, aksepterer du kampanjensbetingelser og vilkår
 11. Kampanjeperioden fra 1. oktober 2014 til 31. januar 2015. Alle kjøp må være registrert innen 28. februar 2015.