Januar 2020

Garantivilkår for ESSELTE-produkter fra Acco Brands

Garantiperiode er som angitt i listen nedenfor

Følgende betingelser, som beskriver kravene og omfanget av vår garantitjeneste, påvirker ikke dine juridiske rettigheter, spesielt selgerens garantiforpliktelse forårsaket av salgskontrakten med sluttforbrukeren.

 1. Garantiperiode og start av garantien

Garantien starter ved kjøpsdato og varer i 2/3 eller 5 år. Som angitt på emballasjen eller nettstedet.

Fordeler som vi yter på grunn av denne garantien påvirker ikke en utvidelse av garantitiden.

 2.  Innhold og omfang av garantien

Produktdefekter som skyldes material- eller produksjonsfeil vil bli dekket ved valg av Acco Brands enten via reparasjon eller erstatningsprodukt (om nødvendig mot et tilsvarende produkt, med samme eller sammenlignbare kvalitet).

Ved erstatningsprodukt vil eierskapet av det erstattede produktet bli overført til Acco Brands.

 3.  Betingelser og bruk av garantien

Garantitjenesten vil bare bli utført ved å fremvise den originale fakturaen/kjøpskvitteringen eller en kopi av den.

Det er en "innleverings-garanti" (kunden bærer portokostnadene for sendingen av produktet).

Har du en reklamasjonssak skal du i første omgang ta kontakt med forhandleren(butikken) der du kjøpte produktet. Hvis dette ikke fører frem og du mener du har et gyldig reklamasjons krav kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post.

 

Produktfeil må meldes inn umiddelbart etter oppdagelse og innen garantitiden hos forhandleren hvor produktet er kjøpt. Hvis det ikke er mulig å kontakter forhandler der produktet ble kjøpt kan du rette en henvendelse per mail eller telefon til:

 

Esselte AS

Kundeservice

Ulvenveien 82E

0581 Oslo

Tlf: 21 61 11 00

E-post:kundeserviceNO@acco.com

 1.  Begrensning av garantien

Garantien er begrenset til åpne- og lukkemekanismen på brev- og smalordnere, og ringpermer.

Garantien er ikke gyldig hvis årsken til at produktet ikke lenger fungerer som det skal er:

a)      Feil installasjon f.eks.

  • manglende overholdelse av gjeldende sikkerhetsforskrifter eller vedlagte brukerhåndbok
  • feil montering i forhold monteringsanvisningen

b)      Feil bruk og eller feil betjening/behandling av produktet f.eks.

  • ikke bruk av orginal stifter (dvs. Leitzstiftemaskiner skal har Leitz stifter og Rapid stiftemaskiner skal ha Rapid stifter), men man må også bruke riktig type stifter til i stiftemaskinen / stiftetang
  • Hulling av f.eks. binders, stifter, klips/folier etc.

c)      Ytre påvirkninger f.eks. transportskader, som ikke dekkes av oss;

d)      Utførte reparasjoner eller endringer på et produkt, som ikke er utført av Esselte As eller en autorisert tredjepart definert av oss;

e)      Manglende overholdelse av pleie- og rengjøringrutiner iht. manual, f.eks. ingen eller ikke nok olje/smøring av stansestemplene til hullstansene.

2.  Produkter med garanti

For detaljer om garantiperioden for produktet ditt, vennligst sjekk vår nettside: www.esselte.com