Termeni şi Condiţii Campania „ESSELTE OFFICE HEROES”

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 1. Campania promoțională „ESSELTE OFFICE HEROES” (denumită în continuare ”Campania”) este organizată de firma S.C. Esselte Sales S.R.L. (denumită în continuare ”Organizatorul”), cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr.121C, Mezanin, cod poștal 020295, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/11331/2008, cod unic de înregistrare RO 24115202.
 2. Date de contact: 021.242.40.70 şi/sau romania@esselte.com . 
 3. S.C. Esselte Sales S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza certificării numarul 20493/2011.
 4. Campania promoţională se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament oficial întocmit de Organizator (denumit în continuare ”Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.
 5. Campania se va desfăşura în perioada 1 Septembrie 2016 – 31 Decembrie 2016, pe întreg teritoriul României.

 

ART. 2. TEMEIUL LEGAL 

 1. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, așa cum a fost modificată ulterior și a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, așa cum a fost modificată ulterior.

 

ART. 3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii web www.esselte.com/heroes . 

 

ART. 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 1.  Campania va începe în data de 1 Septembrie 2016, de la ora 09:00, ora României, și se va derula zilnic până pe data de 31 Decembrie 2016, ora 18:00, ora României.

 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1.  Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii S.C. Esselte Sales S.R.L. şi ai Partenerilor direcţi (Distribuitori Autorizaţi Esselte), și nici membrii familiilor tuturor acestora sau rudele de până la gradul 2 ale tuturor celor de mai sus (soț/soție, părinte/copil, frate/soră, bunic/nepot). 
 2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cetățeni români, cu vârsta peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, și cu domiciliul/reședința în România pe toată perioada de desfășurare a campaniei promoționale
 3. Participantul la concurs (care va fi acelaşi cu persoana care completează Formularul de participare/Fişa de colectare pe website-ul www.esselte.com/heroes) va fi declarat câştigător şi nu firma în numele căreia s-a făcut achiziţia produselor (dacă este cazul). Pentru identificarea sa, la înscrierea în concurs, Participantul va completa pe Formularul de participare/Fișa de colectare corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon). 
 4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 
 5. Orice încercare de fraudare a concursului de către participanţii care urmăresc să îşi sporească artificial şansele de câştig va fi sancţionată prin înlăturarea lor din concurs.  În acest sens, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participantului dovada achiziției produselor.
 6. Persoanele participante la Campanie se pot înscrie o singură dată, folosind datele reale și corecte de identificare.  
 7. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, se constată faptul că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al unor astfel de activități.  

  

ART. 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 1. Mecanismul Campaniei promoționale implică colectarea unor puncte de fidelitate și a codurilor de bare (EAN) de pe produsele participante la promoție și revendicarea premiilor puse la dispoziție de către Organizator.
 2. Produsele Esselte incluse în Campania promoțională fac parte din gamele Biblioraft A4 Esselte No. 1 Power  și Folii de Protecție Esselte Cristal ambalate la cutie, cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093. Fiecare Biblioraft A4 Esselte No. 1 Power  conține un insert promoțional cu 1 punct de fidelitate ce trebuie decupat și colectat. Fiecare cutie de Folii de Protecție Esselte Cristal conține un abțibild cu un cod de bare (EAN) ce trebuie dezlipit și colectat. 

  Lista completă a produselor Esselte participante la campanie este următoarea:

  Cod Produs Cod EAN Denumire produs Comentarii
  811300 4049793006000 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA alb Produse promoționale ce conțin punctele de fidelitate ce trebuie decupate
  811310 4049793006017 Biblioraft STANDARD, 75mm, galben
  811330 4049793006024 Biblioraft STANDARD, 75mm, rosu
  811340 4049793006031 Biblioraft STANDARD, 75mm, portocaliu
  811350 4049793006048 Biblioraft STANDARD, 75mm, albastru
  811360 4049793006055 Biblioraft STANDARD, 75mm, verde
  811370 4049793006062 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA negru
  811380 4049793006079 Biblioraft STANDARD, 75mm, gri
  811400 4049793006086 Biblioraft STANDARD, 50mm, VIVIDA alb
  811410 4049793006093 Biblioraft STANDARD, 50mm, galben
  811430 4049793006109 Biblioraft STANDARD, 50mm, rosu
  811440 4049793006116 Biblioraft STANDARD, 50mm, portocaliu
  811450 4049793006123 Biblioraft STANDARD, 50mm, albastru
  811460 4049793006130 Biblioraft STANDARD, 50mm, verde
  811470 4049793006147 Biblioraft STANDARD, 50mm,  VIVIDA negru
  811480 4049793006154 Biblioraft STANDARD, 50mm, gri
  811510 4049793006161 Biblioraft STANDARD, 75mm, visiniu
  811530 4049793006185 Biblioraft STANDARD, 75mm, mov
  811550 4049793006208 Biblioraft STANDARD, 75mm, turcoaz
  811311 4049793016870 Biblioraft STANDARD, 75mm, cyan
  811312 4049793016931 Biblioraft STANDARD, 75mm, menta
  811313 4049793020655 Biblioraft STANDARD, 75mm, fuchsia
  218620 4049793005867 Biblioraft STANDARD, 75mm, culoarea nisipului
  218630 4049793005874 Biblioraft STANDARD, 75mm, scoica
  811520 4049793006178 Biblioraft STANDARD, 50mm, visiniu
  811540 4049793006192 Biblioraft STANDARD, 50mm, mov
  811560 4049793006215 Biblioraft STANDARD, 50mm, turcoaz
  811411 4049793016900 Biblioraft STANDARD, 50mm, cyan
  811412 4049793016962 Biblioraft STANDARD, 50mm, menta
  811413 4049793020686 Biblioraft STANDARD, 50mm, fuchsia
  218690 4049793005904 Biblioraft STANDARD, 50mm, culoarea nisipului
  218700 4049793005911 Biblioraft STANDARD, 50mm, scoica
  231036 4049793010601 Biblioraft STANDARD, 75mm, bleu
  231037 4049793010618 Biblioraft STANDARD, 75mm, roz
  231038 4049793010625 Biblioraft STANDARD, 75mm, violet
  231039 4049793010632 Biblioraft STANDARD, 75mm, culoarea piersicii
  231041 4049793010656 Biblioraft STANDARD, 50mm, bleu
  231042 4049793010663 Biblioraft STANDARD, 50mm, roz
  231043 4049793010670 Biblioraft STANDARD, 50mm, violet
  231044 4049793010687 Biblioraft STANDARD, 50mm, culoarea piersicii
  811300 4049793006000 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA alb
  811370 4049793006062 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA negru
  624067 4049793030616 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA albastru
  624068 4049793030623 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA rosu
  624069 4049793030630 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA verde
  624070 4049793030647 Biblioraft STANDARD, 75mm, VIVIDA galben
  811400 4049793006086 Biblioraft STANDARD, 50mm, VIVIDA alb
  811470 4049793006147 Biblioraft STANDARD, 50mm,  VIVIDA negru
  624071 4049793030654 Biblioraft STANDARD, 50mm, VIVIDA albastru
  624072 4049793030661 Biblioraft STANDARD, 50mm, VIVIDA rosu
  624073 4049793030678 Biblioraft STANDARD, 50mm, VIVIDA verde
  624074 4049793030685 Biblioraft STANDARD, 50mm, VIVIDA galben
  17786 5902812177862 Dispenser folii de protectie Esselte, A4, 46 mic,  50 buc Produse promoționale ce conțin codurile de bare EAN ce trebuie dezlipite
  17799 4049793033648 Dispenser folii de protectie Esselte, A4, 55 mic,  40 buc
  56066 4001536560668 Folie de protectie Esselte, cristal, A4, 55 mic, 100 buc.
  56113 5701216561136 Folie de protectie Esselte, cristal, A4, 75 mic, 100 buc.
  56093 5701216560931 Folie de protectie Esselte, cristal, A4, 105 mic, 100 buc.


 3. Pentru a se înregistra în Campanie, Participanții vor accesa pagina de campanie www.esselte.com/heroes , vor completa și tipări Formularul de participare/Fișa de colectare și vor transmite Formularul de participare/Fișa de colectare Organizatorului, în original.
 4. Pentru ca un Participant să poată revendica Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: 
  1. să cumpere produsele Esselte participante la promoție și să colecteze punctele de fidelitate și/sau codurile de bare (EAN);  
  2. să se înregistreze pe pagina web dedicată Campaniei prin completarea Formularului de participare/Fișei de colectare în perioada 1 Septembrie 2016 – 31 Decembrie 2016;
   să completeze datele personale corect și complet în formularul on-line de participare;
   să transmită Formularul de participare/Fișa de colectare Organizatorului în perioada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2016 pentru a revendica Premiul;
  3. să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul Regulament;
  4. să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.
 5. Fiecare Participant are posibilitatea de a-și gestiona contul personal on-line, precum și punctele/codurile de bare (EAN) colectate după cum dorește, pe toată durata Campaniei, acestea putând fi folosite pentru revendicarea Premiului. Pentru detalii despre Premiul acordat, vezi ART. 7.
 6. Pentru a revendica un Premiu, Participanții pot opta pentru unul dintre cele trei mecanisme promoționale:
  I. Colectarea a 90 de cupoane cu puncte Esselte din Biblioraftul A4 Esselte No. 1 Power A4 plus 10 coduri de bare (EAN) de pe cutiile cu Folii de Protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093
  sau
  II. Colectarea a 60 de  de cupoane cu puncte Esselte din Biblioraftul A4 Esselte No. 1 Power A4 plus 20 de coduri de bare (EAN) de pe cutiile cu Folii de Protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093
  sau
  III. Colectarea a 50 de coduri de bare (EAN) de pe cutiile cu Folii de Protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093
 7. Cupoanele cu puncte Esselte se regăsesc inserate în Bibliorafturile A4 Esselte No. 1 Power A4 participante la promoţie (1 cupon cu 1 punct Esselte este inserat în fiecare biblioraft). Codurile de bare (EAN) se găsesc lipite pe cutiile cu Folii de protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093.  

 

ART. 7. PREMIILE ACORDATE

 1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă 2 (două) premii din care participanții pot alege un  singur premiu. Premiile sunt următoarele: 
  - PHILIPS Daily Collection Blender HR2052/90; 
  și
  - PHILIPS MiniVac Aspirator portabil FC6150/01.
 2. Premiul, constând într-un PHILIPS Daily Collection Blender HR2052/90 sau PHILIPS MiniVac Aspirator portabil FC6150/01, se obține în urma colectării
  I. a 90 de cupoane cu puncte Esselte din Biblioraftul A4 Esselte No. 1 Power A4 plus 10 coduri de bare (EAN) de pe cutiile cu Folii de Protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093 
  sau 
  II. a 60 de  de cupoane cu puncte Esselte din Biblioraftul A4 Esselte No. 1 Power A4 plus 20 de coduri de bare (EAN) de pe cutiile cu Folii de Protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093
  sau
  III. a 50 de coduri de bare (EAN) de pe cutiile cu Folii de Protecție Esselte Cristal cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093 
  şi a revendicării prin trimiterea Formularului de participare/Fişei de colectare la sediul Esselte sau către unul dintre Partenerii Esselte (Distribuitori Autorizaţi Esselte). 
  Cupoanele cu puncte Esselte se regăsesc inserate în Bibliorafturile A4 Esselte No. 1 Power A4 participante la promoţie (1 cupon cu 1 punct Esselte este inserat în fiecare biblioraft). Codurile de bare (EAN) se gasesc lipite pe cutiile cu Folii de protecție Esselte cod 17786, 17799, 56066, 56113 sau 56093. 
 3. Valoarea estimată a unui Premiu constând în PHILIPS Daily Collection Blender HR2052/90 este de 150 LEI și valoarea estimată a unui Premiu constând în PHILIPS MiniVac Aspirator portabil FC6150/01 este de 200 LEI. 
 4. Numărul total estimat de Premii este de 200. Valoarea totală estimată a Premiilor acordate de către Organizator este de 36.000 LEI. 
 5. Premiile acordate vor fi comunicate și în materialele de comunicare dedicate Campaniei, însă fotografiile utilizate au strict rol de prezentare și nu obligă în niciun fel Organizatorul, anumite aspecte putând să difere (de exemplu, culoarea produsului).  
 6. În cadrul Campaniei, Participanții nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Organizatorul va acorda Premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.
 2. Pentru ca un Participant să poată revendica Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: 
  a. să cumpere produsele Esselte participante la promoție și să colecteze punctele de fidelitate și/sau codurile de bare (EAN); 
  b. să se înregistreze pe pagina web dedicată Campaniei prin completarea Formularului de participare/Fișei de colectare în perioada 1 Septembrie 2016 – 31 Decembrie 2016;
  c. să completeze datele personale corect și complet în formularul on-line de participare;
  d. să transmită Formularul de participare/Fișa de colectare Organizatorului în perioada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2016 pentru a revendica Premiul;
  e. să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul Regulament;
  f. să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.
 3. Data limită pentru recepția Formularelor de participare/Fișelor de colectare și revendicarea Premiilor este 31 Ianuarie 2017, ora 18:00, ora României.
 4. Un Participant poate revendica maxim 3 Premii (indiferent de premiul pe care îl alege) pe toată durata Campaniei.
 5. Câștigătorii vor revendica Premiul prin transmiterea Formularului de participare/Fișei de colectare în original către Organizator, prin următoarele mijloace:
  a. expediere prin Poșta Română;
  b. expediere prin curierat rapid;
  c. depunere la sediul Organizatorului;
  d. înmânare către reprezentantul furnizorului de produse de papetărie și birotică, cu condiția ca acesta să fie un Distribuitor autorizat al Organizatorului.
 6. Premiile vor fi livrate Câștigătorilor prin curier. Expedierea Premiilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni de Campanie. De exemplu, un Participant care a transmis Formularul de participare/Fișa de colectare în luna septembrie 2016, va primi Premiul până pe 15 octombrie 2016. Fac excepție de la această prevedere situațiile independente de voința Organizatorului, precum lipsa stocurilor la furnizori, fapt ce va fi anunțat Câștigătorilor.
 7. Organizatorul se obligă să informeze în scris (prin e-mail) sau telefonic Câștigătorii cu privire la termenul aproximativ de livrare a Premiului în cazul în care vor exista întârzieri generate de motive independente de voința Organizatorului.
 8. Toate cheltuielile privind livrarea Premiilor vor fi suportate de către Organizator. 
 9. Premiile vor fi livrate numai pe teritoriul României.
 10. Organizatorul nu este răspunzător pentru Premiile care ajung la destinație deteriorate din cauza serviciilor defectuoase de curierat. 
 11. Refuzul recepționării Premiului de către un Participant conduce automat la anularea Premiului, acesta rămânând la dispoziția Organizatorului.
 12. Câștigătorii validați cu domiciliul în București vor putea revendica Premiile de la sediul Organizatorului, dacă cele două părți agreează de comun acord acest lucru, în timp ce acordarea Premiilor pentru câștigătorii validați din alte orașe ale țării se va face prin curierat.

 

ART. 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale necesare în cazul unei tentative de fraudă a sistemului aplicației on-line în care se va desfășura Campania, unui abuz sau unei acțiuni care ar putea afecta imaginea companiei sau costurile acestei promoții.
 2. Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea pentru: 
  a. înscrierile efectuate prin alte mijloace decât cele dedicate Campaniei;
  b. înscrierile efectuate greşit / incomplet; 
  c. înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei;
  d. imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia Premiului;
  e. întârzierile la transmiterea Formularului de participare/Fișei de colectare cauzate de prestarea serviciilor pe care le oferă furnizorii Participanților: poștă, firmă de curierat etc.;
  f. întârzierile la livrarea / înmânarea premiilor cauzate de prestarea serviciilor pe care le oferă firma de curierat contractată de Organizator;
  g. situațiile în care anumite persoane nu se pot înscrie în Campanie, situații asupra cărora Organizatorul nu deține controlul (de exemplu, dificultăți tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet, incompatibilitatea între un anumit browser de internet și platforma on-line pe care se desfășoară Campania etc.). 

ART. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Astfel, acesta se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor și să le utilizeze conform prezentului Regulament, Policitii de confidențialitate a companiei și legislației în vigoare. 
 2. Prin participarea la Campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, din partea Organizatorului. Data încheierii operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 31 ianuarie 2017. 
 3. Prin înscrierea în Campanie, participanţii îşi dau acordul de a comunica direct cu Organizatorul, prin mijloace de comunicare electronică şi telefonică: e-mail, newsletter, telefon. Astfel, Participanții pot primi ulterior din partea Organizatorului comunicări referitoare la acțiuni de marketing, reclamă și publicitate.
 4. Câştigătorilor le poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc această acțiune sau rezultă în urma campaniei, fară alte obligaţii sau plăţi. 

 

ART. 11. ÎNTRERUPEREA SAU MODIFICAREA CAMPANIEI 

 1. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei de 31 Decembrie 2016, exclusiv în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă. Într-o astfel de situaţie, Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea campaniei pe website-ul dedicat Campaniei, www.esselte.com/heroes .
 2. Întreruperea sau modificarea Campaniei va intra în vigoare de la data publicării Actului Adițional autentificat de către Notarul Public pe website-ul dedicat Campaniei. 
 3. Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii. 

 

ART. 12. LITIGII

 1. Eventualele litigii ce pot apărea între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în situațiile în care acestea nu pot avea o astfel de finalitate, se va recurge la instanțele competente. 
 2. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Campaniei sau de procesul de revendicare a Premiilor de către Participanți se vor putea trimite prin poștă către S.C. ESSELTE SALES S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin, Sector 2, 020295, București, sau electronic, la adresa de e-mail romania@esselte.com .  

 

ART. 13. TAXE ȘI IMPOZITE 

 1.  Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către Câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlu III, Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiile obținute, sunt în sarcina exclusivă a Câștigătorilor. 
 2. De la data semnării confirmării de primire a premiilor (AWB curier, Proces verbal de predare/primire etc.) toate cheltuielile aferente premiilor revin Câștigătorilor. 
 3. Organizatorul poate solicita Câștigătorilor date personale precum CNP-ul, pentru a putea identifica persoana câștigătoare și achita taxele aferente. 

 

ART. 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 1.  Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor incluse în Regulament.
 2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile din România, prin afișarea pe website-ul oficial www.esselte.com/heroes .
 3. Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în perioada 1 Septembrie 2016 – 31 Decembrie 2016, prin următoarele mijloace:
  - pe pagina web dedicată Campaniei, www.esselte.com/heroes ;
  - în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail romania@esselte.com ;
  - la sediul Organizatorului din București, Sector 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin.