Termeni şi Condiţii Campania ESSELTE MOVIE OF THE YEAR

Organizatorul promoţiei „ESSELTE MOVIE OF THE YEAR” este S.C. Esselte Sales S.R.L., CUI RO 24115202, înregistratată la Registrul Comerţului cu numarul J40/11331/2008, cu sediul în Bucureşti, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr.121C, Mezanin, 020295, Sectorul 2.

Date de contact : 021.242.40.70 şi/sau romania@esselte.com .
S.C. Esselte Sales S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 20493 / 2011.
Campania promoţională se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Campania se va desfăşura în perioada 1 Septembrie 2014 – 31 Decembrie 2014, pe întreg teritoriul României.

La această campanie nu au permisiunea de a participa angajaţii Esselte şi ai Partenerilor direcţi (Distribuitori Autorizaţi Esselte), precum si rudele de până la gradul 2 ale tuturor celor de mai sus. Această campanie se adresează doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Participantul la concurs (care va fi acelaşi cu persoana care completează Formularul de Participare/Fişa de colectare) va fi declarat câştigător şi nu firma în numele căreia s-a făcut achiziţia produselor (dacă este cazul). Pentru identificarea sa, la înscrierea în concurs, Participantul va completa pe Formularul de participare/Fișa de colectare corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon).

Orice încercare de fraudare a concursului de către participanţii care urmăresc să îşi sporească artificial şansele de câştig va fi sancţionată prin înlăturarea lor din concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participantului dovada achiziției produselor.

 
Campania beneficiază următorul tip de premiu:

 • Premiu garantat alcătuit dintr-un Aparat pentru cafea, marca Cremesso Uno.

Premiul, constând într-un Aparat pentru cafea Cremesso Uno by Swiss Espresso, se obține în urma colectării a 100 de cupoane cu puncte Esselte sau a 80 de  de cupoane cu puncte Esselte plus 20 de coduri de bare de pe alte produse Esselte VIVIDA participante la promoție şi a trimiterii Formularului de participare/Fişei de colectare la sediul Esselte sau către unul dintre Partenerii Esselte (Distribuitori Autorizaţi Esselte). Cupoanele cu puncte Esselte se regăsesc inserate în Bibliorafturile Esselte No. 1 Power participante la promoţie (1 cupon cu 1 punct Esselte este inserat în fiecare biblioraft). Lista produselor din gama Esselte VIVIDA participante la promoție este disponibilă pe pagina web a campaniei, www.esselte.com/movie .

Valoarea estimată a unui Premiu este de 400 LEI. Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

Data limită pentru recepția Formularelor de participare/Fișelor de colectare este 10 Ianuarie 2015 (data poștei).

 

Pentru ca un câştigător să poată primi Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să cumpere produsele Esselte participante la promoție și să se înregistreze pe pagina web dedicată Campaniei pentru a descărca Formularul de participare/Fișa de colectare sau să solicite Formularul de participare/Fișa de colectare Reprezentantului Furnizorului de Papetărie;
 • să completeze un Formular de participare/Fișă de colectare la concurs valid şi să îl transmită Organizatorului sau Reprezentantului Furnizorului de Papetărie şi Birotică, în perioada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2014. Data limită pentru recepția Formularelor de participare/Fișelor de colectare este 10 Ianuarie 2015 (data poștei);
 • să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul document;
 • să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.

Organizatorul va acorda Premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.

Un participant poate revendica un număr de maxim 2 premii garantate. Numărul total maxim de premii ce se va acorda pe durata campaniei este de 500 bucăți.

Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea pentru:

 1. înscrierile efectuate prin alte mijloace decât cele dedicate Campaniei;
 2. înscrierile efectuate greşit / incomplet;
 3. înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei.

 

Prin participarea la Campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, atât din partea Organizatorului, cât și a Partenerului acestuia, Swiss Espresso. Data încheierii operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 31 decembrie 2015. 

Orice persoană interesată poate accesa Regulamentul de participare la sediul Organizatorului, în Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, București.

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei de 31 Decembrie 2014, exclusiv în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă.
Într-o astfel de situaţie, Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea campaniei.

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi participanţii.

Prin înscrierea în Campanie, participanţii îşi dau acordul de a comunica direct cu Organizatorul și Partenerul acestuia, Swiss Espresso, prin mijloace de comunicare electronică şi telefonică: e-mail, newsletter, telefon.

Câştigătorilor le poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc această acțiune sau rezultă în urma campaniei, fară alte obligaţii sau plăţi.

Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant:

 • pe pagina web dedicată Campaniei: www.esselte.com/movie
 • în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail romania@esselte.com
 • la sediul Organizatorului, în Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Sector 2, București.