Termeni şi condiţii Campania Esselte VIVIDA Style

Organizatorul promoţiei „Esselte VIVIDA Style” este SC Esselte Sales SRL, CUI RO 24115202, înregistratată la Registrul Comerţului cu numarul J40/11331/27.06.2008, cu sediul în Bucureşti, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr.121C, Mezanin, Sectorul 2.

Date de contact : 021.242.40.70 şi/sau romania@esselte.com .

SC Esselte Sales SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 20493 / 2011.

Campania promoţională se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Campania se va desfăşura în perioada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2013, pe întreg teritoriul României.

La această campanie nu au permisiunea de a participa angajaţii Esselte şi ai Partenerilor direcţi (Distribuitori Autorizaţi Esselte), precum si rudele de până la gradul 2 ale tuturor celor de mai sus. Această campanie se adresează doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Participantul la concurs (care va fi acelaşi cu persoana care completează Formularul de Participare/Fişa de colectare) va fi declarat câştigător şi nu firma în numele căreia s-a făcut achiziţia produselor (dacă este cazul). Pentru identificarea sa, la înscrierea în concurs, Participantul va completa pe Formularul de participare/Fișa de colectare corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon).

Orice încercare de fraudare a concursului de către participanţii care urmăresc să îşi sporească artificial şansele de câştig va fi sancţionată prin înlăturarea lor din concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita dovada achiziției.
 
Campania beneficiază de două tipuri de premii:

 • Un premiu garantat alcătuit dintr-un produs/set cosmetic, marca Oriflame:

Premiul de  tip I, constând într-o Apă de parfum Oriflame Giordani Gold, se obține în urma colectării a 30 de abţibilduri cu puncte VIVIDA Style şi trimiterii Fişei de colectare la sediul Esselte sau către unul dintre Partenerii Esselte. Aceste abţibilduri se regăsesc inserate în Bibliorafturile Esselte No. 1 Power, participante la promoţie (1 abţibild cu 1 punct VIVIDA Style în fiecare biblioraft).

Premiul de  tip II, constând într-o Apă de parfum Oriflame Giordani Gold și un Rimel Giordani Gold Volume Delight, se obţine în urma colectării a 40 de abţibilduri cu puncte VIVIDA Style plus 10 coduri de bare din alte produse Esselte VIVIDA şi transmiterii Fişei de colectare către unul dintre Partenerii Esselte. Aceste abţibilduri se regăsesc inserate în Bibliorafturile Esselte No. 1 Power, participante la promoţie (1 abţibild cu 1 punct VIVIDA Style în fiecare biblioraft). Lista produselor Esselte VIVIDA participante la promoție este disponibilă pe pagina web a campaniei, www.esselte.com/style .

Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

 • Premiu principal, constând în 10 vouchere pentru o sesiune de machiaj profesional Oriflame, se acordă în urma extragerii tip tombolă, prin care se desemnează 10 câştigători.

Voucherul include o sesiune de machiaj profesional cu un make-up artist furnizat de către Oriflame România. Toate produsele cosmetice utilizatre în timpul sesiunii de machiaj vor fi furnizate de către Oriflame România.

Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

Extragerea va avea loc Vineri, 17 Ianuarie 2014, la sediul Esselte din Str. Gheorghe Țițeica, nr. 121C, Sector 2, București, în prezența Comisiei formată din:

 • Dl. Alexandru Pârvanescu, Country Manager Esselte Sales SRL
 • Dl. Aurelian Bănescu, Consilier Juridic

Data limită pentru recepția Formularelor de participare/Fișelor de colectare este 10 Ianuarie 2014.

Prin participarea la acest concurs, concurenţii îşi dau acceptul că, în cazul în care vor câştiga, numele lor poate fi făcut public de către Esselte. Toţi câştigătorii vor fi informaţi în scris, în termen de 48 de ore de la extragerea acestuia.

În cazul în care Câştigatorul nu poate fi contactat în decursul a 10 zile de la data desemnării acestuia din cauza comunicării unor date de contact eronate pe Formularul de participare/Fișa de colectare, premiul respectiv nu se va mai acorda.

În cazul în care Câştigătorul desemnat nu poate accepta premiul din diferite motive (boală, forţă majoră sau alte evenimente neprevăzute) sau se va dovedi că nu a îndeplinit condiţiile de participare la promoţie stipulate în prezentul Regulament, va fi extras un nou Câştigător.

Organizatorul nu este răspunzator de eventualele probleme ale Câştigătorului cu premiul câştigat, acestea urmând să fie rezolvate de către Câştigător.

Pentru ca un câştigător să poată primi premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să completeze un Formular de participare/Fișă de colectare la concurs valid şi să îl transmită Organizatorului sau Reprezentantului Furnizorului de Papetărie şi Birotică, în perioada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2013. Data limită pentru recepția Formularelor de participare/Fișelor de colectare este 10 Ianuarie 2014.
 • să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul document.
 • să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani;

Premiul principal poate fi cedat de către un Câştigător unei alte persoane, de exemplu soției sau fiicei.

Organizatorul va acorda Premiul persoanei câştigatoare în conformitate cu specificaţiile acestui regulament.
Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea pentru:

  1. înscrierile efectuate prin alte mijloace decât cele dedicate campaniei;
  2. înscrierile efectuate greşit / incomplet;
  3. înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a campaniei.

Prin participarea la Concurs participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, atât din partea Organizatorului, cât și a Partenerului acestuia, Oriflame România. Data încheierii operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 31 decembrie 2014.

Orice persoană interesată poate contesta desemnarea câștigătorilor în termen de 10 zile la sediul Organizatorului, în Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C.

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei de 31 Decembrie 2013, exclusiv în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă.
Într-o astfel de situaţie, Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea campaniei.

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi participanţii.

Prin înscrierea în Campanie, participanţii îşi dau acordul de a comunica direct cu Organizatorul și Partenerul acestuia, Oriflame România, prin mijloace de comunicare electronică şi telefonică: e-mail, newsletter, telefon.
Câştigătorilor le poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc sau rezultă în urma campaniei, fară alte obligaţii sau plăţi.

Regulamentul oficial de desfăşurare a campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant:

 • pe pagina web dedicată campaniei: www.esselte.com/style
 • în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail romania@esselte.com
 • la sediul organizatorului, în Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Sector 2, București.